Romové se sešli se zástupci Městského úřadu Krnov, aby společně plánovali, jakmávypadatnovýrekreační areál na nevyužitém prostoru mezi jejich domy. U kulatého stolu společně vymýšleli, čím bude tento areál vybavený, a jaká v jeho prostorách budou platit pravidla. Setkání nad plánem budoucího hřiště zorganizovalo město Krnov ve spolupráci s Místní agendou 21 pro Krnov.

„Plánování se zúčastnilo celkem osmnáct lidí, kteří bydlí v bezprostředním okolí budoucího areálu. Rozdělili se do skupinek mezi tři stoly, kde pro ně byla připravena mapa lokality s vyznačenou volnou plochou. Barevné lístečky představovaly vybavení, jež má město okamžitě k dispozici. Sami si pak toto vybavení rozmístili podle svých představ na ploše a doplnili další nápady a požadavky, co by tam ještě chtěli. Svůj návrh pak zástupci jednotlivých stolů prezentovali, vysvětlovali a obhajovali před ostatními,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a členka Místní agendy 21 Rostislava Rollerová.

Návrhy všech stolů byly téměř shodné. Romové zde chtějí mít hřiště, na kterém by se dal hrát nohejbal, volejbal a basketbal. Také by zde autoři návrhů chtěli pořádat akce pro děti, nabídnout jim herní prvky, altán, ohniště a lavičky. Během prezentací Romové nabídli městu svou pomoc při budování areálu. Poukázali také na problém s rychlou jízdou automobilů po Alšově ulici, která se nachází jen kousek od plánovaného hřiště. V závěru setkání se také zamýšleli nad pravidly, která budou v areálu platit, aby se předešlo jeho ničení nebo znečištění.

Návrhy vzešlé z této schůzky nyní poslouží jako podklady pro práci odboru správy majetku města, které chce s výstavbou odpočinkového areálu začít co nejdříve. „Se základní povrchovou úpravou plochy začneme v co nejkratší době. Do úpravy rozpočtu, kterou budou zastupitelé projednávat na svém červnovém zasedání, jsme zařadili částku 200 tisíc korun, která je potřebná k vybudování tohoto areálu,“ řekla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Dosud na této ploše docházelo k zakládání černých skládek, které muselo město se značnými náklady nechat likvidovat. Pokud zastupitelé tuto částku schválí, lze předpokládat, že rekreační areál tento problém vyřeší. Romové slibují, že hřiště, které bude plně vyhovovat požadavkům místních obyvatel, si ohlídají .