„Přijít na hřiště ale mohou samozřejmě i ti, kteří se pochodu nezúčastní. Pro děti máme připravené hry a soutěže, pro dospělé pak přichystáme prezentaci ke vzniku tohoto dětského hřiště. Rovněž zde bude k dispozici mapa všech dětských hřišť na území města Krnova, která má sloužit jako podklad pro rozhodování, jaká hřiště by mělo město Krnov zrušit a jaká ponechat a dovybavit. Přímo na místě budou mít lidé příležitost předat své připomínky a náměty k tomuto tématu pracovníkům městského úřadu,“ uvedla Rostislava Rollerová, vedoucí odboru životního prostředí a členka Místní agendy 21.

Právě Místní agenda 21 pro Krnov stála před pěti lety u zrodu lesního hřiště. „K jeho plánování jsme si přizvali šest desítek dětí, které blízko lomu bydlí. Děti, rozdělené do skupinek, své nápady na využití plochy nakreslily a prezentovaly před ostatními na akci v červnu 2002. Jejich nápady pak posloužily architektu Petru Ondruškovi jako podklad pro projekt, který během let zrealizovala Lesní správa města Krnova. Náklady na vybudování hřiště byly tři sta tisíc korun,“ řekla Rostislava Rollerová.

V rámci dětského slyšení zazněly připomínky, že na tomto novém hřišti lze potkat častěji pochybné skupinky mladých lidí s alkoholem než rodiny s dětmi. „Ne všechny úmysly dopadnou tak, jak si to představujeme. Možná to chce jen veřejnosti vysvětlit, jak koncepce hřiště byla myšlena a čím je zajímavá. Také se můžeme bavit o tom, jestli mu ještě něco schází a získat zpětnou reakci lidí. Chceme ukázat školám i rodinám s dětmi důvody, proč hřiště využívat. Je sice nepříjemné, že dnes se tam stahují problémoví jedinci i skupinky, ale pokud se bude hřiště využívat podle původního záměru, získá úplně jinou atmosféru. Možná jedním z důvodů, proč se veřejnost tváří na hřiště rozpačitě, je to, že neproběhlo oficiální zahájení činnost a někteří nepostřehli přechod od stavby k užívání. To je další důvod, proč 19. května hřiště oficiálně uvedeme do provozu,“ dodala Rostislava Rollerová.