Ty do mauzolea pravděpodobně nanosily kuny. Kosti zvířat byly z podzemní pohřební komory vyneseny, aby nerušily místo posledního odpočinku zesnulých hraběnek a hrabat.

NA JAŘE KRYPTU ZAVŘOU

Při kontrole technického stavu suterénu se ukázalo, že krypta je v dobrém stavu a žádné další opravy nejsou potřeba. Krypta proto bude na jaře zase uzavřena. Nejspíš zase zůstane nepřístupná po celá desetiletí.

Po válce byli Arcové odsunuti, takže monumentální náhrobní stavba dnes patří obci Hošťálkovy. Je to trochu morbidní přání, ale už se na obec Hošťálkovy obrátilo s dotazem pár zájemců o exkurzi do podzemí s rakvemi.

„Nestojíme o hromadné prohlídky. Není to atrakce, ale pietní místo posledního odpočinku. Na druhou stranu místním, kteří objekt hrobky celý život znali pouze zvenčí, nebráníme nakouknout dovnitř. Kdo ví, po kolika letech nastane podobná příležitost prohlídky jako teď při rekonstrukci. Kdyby měl zájem o prohlídku nějaký historik, památkář nebo znalec šlechtických rodů, určitě mu návštěvu podzemní části hrobky umožníme,“ uvedl starosta Hošťálkov Tomáš Gronkowiec.

OPRAVA KAPLE S HROBKOU

Obec generální opravu hrobky rozdělila do několika etap. Letos začne s opravou zvonice a věže, kde jsou už dost shnilé trámy. Příští rok přijde na řadu střecha a krytina.

„Až bude kaple s hrobkou chráněna před povětrnostními vlivy, přesunou se opravy do interiérů. Do té doby bychom měli vymyslet vhodné využití objektu. Kaple s podzemní hrobkou asi není vhodné místo pro bohoslužby, když hned vedle máme běžný kostel. Asi už nebude sloužit ani svému původnímu účelu, tedy pohřbívání. Přesto hrobka má důležitou funkci i dnes. Připomíná, jakou stopu a odkaz Arcové v Hošťálkovech zanechali. Jejich éra byla dobou rozkvětu,“ doplnil starosta Hošťálkov.

ÉRU RODU ARCO UKONČIL ODSUN

Arcové vládli panství Hošťálkovy přes sto let: od roku 1837 do odsunu Němců v roce 1945. Arcové se za Němce nikdy nepovažovali. Svůj restituční nárok na zámek v Hošťálkovech zdůvodnili tím, že jsou italsko rakousko česká rodina, takže konfiskace podle Benešových dekretů se na ně neměla vztahovat.

Všichni Arcové mluvili česky i německy. Jejich panství v Hošťálkovech přečkalo bouřlivé události roku 1848, které vyústily ve zrušení poddanství, i pozemkové reformy. Konfiskaci svého majetku se soudně bránili i po roce 1948.

Přestože ve prospěch Arců svědčili i jejich bývalí čeští zaměstnanci, soud restituční nároky nakonec zamítl. Zámek v Hošťálkovech, který původně sloužil jako ústav sociální péče pro postižené, byl privatizován. Jeho současný majitel se o památku stará s náležitou péčí, spolupracuje s památkáři a pořádá prohlídky pro veřejnost.