„My jsme si přáli převod hospody do majetku obce nebo aspoň pronájem. Nemohli jsme se ale ani zúčastnit výběrového řízení. Převod na obec nebyl podle platné legislativy možný. Hospoda i obchod v obci tedy dál zoufale chybí a to její obyvatele tíží,“ vysvětlil starosta Nových Heřminov Radovan Jílka. Heřminovští musí za nákupy nejblíže do Bruntálu.

„Objekt je v majetku státu. Povodí Odry, s.p. má právo hospodařit s majetkem státu podle Zákona o státním podniku,“ uvedla mluvčí ostravského podniku Šárka Vlčková. Podnik jako investor protipovodňových staveb na horním toku Opavy požádal v případě hospody a obchodu v Nových Heřminovech o bezúplatný převod práva hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Žádali jsme o objekt za účelem zřízení zázemí pro státní podnik Povodí Odry po dobu výstavby přehrady. Právo bylo převedeno po dohodě s obcí Nové Heřminovy,“ pokračovala Šárka Vlčková. Podnik tam zřídí kanceláře a jedná s obcí o dalším využití chátrající budovy.

„Pokračujeme v jednání a čekáme na nabídku Povodí Odry. To nám v této věci vychází vstříc,“ shrnul Radovan Jílka. Přál by si po výstavbě přehrady bezplatný převod domu na obec. Stát se soudil s bývalým nájemcem. „Soudní spor je ukončen, objekt připadl státu. Po dobu sporu nebylo možno objekt převádět,“ řekl ředitel ostravského pracoviště ÚZSVM Karol Siwek. „Stát objekt zabavil v roce 1949 a příliš do něj neinvestoval,“ doplnil starosta Radoval Jílka.

Žádost novoheřminovské radnice ředitel Karol Siwek upřesnil: „Obec se nesnažila o získání objektu do nájmu. Požadovala bezúplatný převod do majetku obce.“ Bezúplatný převod však nebyl možný podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Stejný zákon umožňoval, aby si o něj zažádalo Povodí Odry. To si už mohlo zapsat hospodu na katastru. Jde o objekt výhodně situovaný v těsné blízkosti připravované přehrady. Že by to sehrálo roli při výběru, to Karol Siwek odmítá: „Výstavba přehrady nehrála pro ÚZSVM roli.“