S vodním prvkem se počítalo už při nedávné kompletní rekonstrukci náměstí. V rozpočtu města se ale dosud nenašly peníze. „Šancí je pokusit se získat peníze z vhodných dotačních titulů. V případě Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007 – 2013 přesahuje maximální míra dotace devadesát procent. Vedení města podpořilo využití dotačních možností, a odbor životního prostředí a zemědělství proto požádal nezávazně projekční ateliér OSA projekt, s.r.o., o zpracování vizualizace architektonického návrhu vodního prvku – kašny na náměstí Míru,“ konstatoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Podmínkou bylo jen, aby došlo k souladu se sloganem Bruntál – město mezi horami a vodou. Dále měl být návrh podoby ohleduplný i k zrenovované kašně na Zámeckém náměstí. „Motivem zamýšlené kašny je tedy horská řeka stékající a vytvářející vodní hladinu, na které je osazena otáčivá a smáčená koule. Pracovní název varianty je Řeka a předběžné náklady na její realizaci jsou 2 655 000 korun,“ doplnil Ondrášek.

Podoba kašny se líbí komisi rady města pro výstavbu, životní prostředí a památkovou péči a souhlasil i autor projektu rekonstrukce náměstí Míru Milan Dvořák. Námitky neměli ani památkáři. Rada města návrh také posvětila svým doporučením a městští zastupitelé jej rovněž přijali kladně. „Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh vodního prvku variantu Řeka na náměstí Míru a schválilo jej. Rovněž uložilo připravit žádost o dotaci na realizaci projektu,“ doplnil mluvčí radnice.

Kašna již na bruntálském náměstí stávala, původně byla dřevěná, avšak v roce 1907 nechal tehdejší starosta W. F. Olbrich postavit novou, z mramoru. Zaplatil ji sám starosta jako dar městu u příležitosti svých šedesátých narozenin. Kašna tehdy stála 5 600 korun. Rozebrána byla v roce 1939 a její další osud dnes není zcela jasný.

Zuzana Pršalová