Nejpalčivějším problémem v Horním Benešově je stav budovy druhého stupně základní školy, na jejíž opravy žádá město dotace opakovaně. Některé části budovy školy neodpovídají současným normám. Proto město v předchozích obdobích sáhlo do městské kasy a vydalo pět milionů korun do nejnezbytnějších oprav.

Peníze pomohly rekonstrukci malé tělocvičny i výstavbě nových šaten a sociálních zázemí. V rámci terénních úprav město nechalo opravit zadní vchod do školy. Potřeba je ještě sedmnáct milionů korun, aby školáci mohli využívat moderních prostor a o tyto peníze město z Regionálního operačního programu požádalo.

Kabiny dodělají letos

O další finance z dotací žádá Horní Benešov na snížení energetické náročnosti místní sportovní haly, podána je i žádost o dokončení chodníků na hřbitově. „Dále máme podánu žádost na rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy a obnovení jejího vybavení,“ řekl hornobenešovský starosta Michal Blažek.

Město žádá rovněž o peníze na vybudování sběrného dvora a dvou menších hřišť u panelových domů. „A samozřejmě bychom uvítali dotace na přípravu nového územního plánu města Horní Benešov, ten stávající končí v roce 2014,“ uvedl starosta Blažek.

Z vlastních prostředků chce město dokončit komunikaci na ulici U Stadionu a zároveň opravit a přistavět chodník na Leskovské ulici, což trápí především ty, kteří tam bydlí. „Dokončujeme výstavbu fotbalových kabin, hotovo by mělo být už letos. Dokončíme i opravu zdi na městském hřbitově,“ prozradil další plány města Blažek. U hřbitovní zdi stojí sovětský partyzán, který stával do rekonstrukce Mírového náměstí v centru. Lidé nosí k symbolu osvobození Rudou armádou od nacismu květiny dodnes, i v současných únorových dnech.