Historicky se jedná o hornické město založené v roce 1253 synem Voka I., Benešem II., na místě starší hornické osady, jak dokládá zakládací listina z 11. dubna toho roku. Dokument se bohužel zachoval pouze v latinském opise z roku 1535, originál byl nenávratně zničen při požáru města během válečného tažení uherského krále Matyáše Korvína roku 1474.

STŘÍBRNÉ DOLY

Ve 13. století náležely k Benešovu také okolní vsi Razová, Horní Životice, Jelení, Milotice a dnes již zaniklé obce Rábov a Schvarzendorf. V místních dolech se těžila ruda s obsahem stříbra, zlata, olova, zinku a železa. Stříbrné doly patřily k nejstarším v zemi. Počátky tkalcovského řemesla se v Benešově datují již od 16. století.

V 19. století se město stalo významným centrem textilního průmyslu. Vyskytovala se zde bělidla, barvírny a pletárny. Vyráběly se nitě, provazy i paličkované krajky.

V obci se nachází několik kulturních památek – vojenské opevnění Lichnovské šance, farní kostel sv. Kateřiny s areálem, ohradní zeď s kaplemi křížové cesty a chrámkem a několik městských domů.

VOJENSKÉ OPEVNĚNÍ

Vojenské opevnění Lichnovské šance je považováno za opevnění z třicetileté války, dělostřelecké okopy pocházející z války sedmileté. Leží na východní stráni vrcholku kopce Šance, který se zvedá severním směrem od města Horní Benešov. Na vrchol toho kopce dojdeme po lesní cestě vedoucí severním směrem z místní části Luhy.

KOSTEL, FARA, KAPLE

Kostel sv. Kateřiny je dominantou města – jedná se o barokní architekturu postavenou na středověkých základech, fara je patrová zděná mohutná stavba ze 17. stol., součástí jejího areálu je kamenná stodola a pilířová brána s brankou.

Ohradní zeď s kaplemi křížové cesty a chrámkem, jedná se o torzo kamenné zdi ze 17. století s třemi kapličkami, zastaveními křížové cesty, místo čtvrté kaple je postaven kamenný chrámek – památník padlým v 1. světové válce.

Hřbitovní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1893 podle projektu Adolfa Riegra Edmundem Friedlem. Interiér kaple má jednotné pseudogotické vybavení.

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

K památkám zapsaným v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek patří dále socha sv. Jana Nepomuckého. Je to pískovcová socha prostovlasého světce v tradičním oděvu s biretem v pravé a křížem v levé ruce. Na profilované římse podstavce klečí andílci. Barokní plastika z 2. poloviny 18. století stojí od roku 2006 opět na náměstí.

Více o historii města vypovídá po 90 letech obnovené městské muzeum nacházející se v budově radnice. Můžete ho navštívit třeba při příležitosti slavností města. Ty se v Horním Benešově pořádají v pátek 23. června.

Veronika Hudečková