S typicky velikonočními potravinami se můžeme v těchto dnech setkávat nejen na sváteční tabuli, ale také v kostelech před oltářem. Podle pradávné tradice totiž kněz před oltářem věřícím požehná pokrmy určené na velikonoční hostinu.

Velikonoční zmrtvýchvstání Ježíše Krista je přelom, kterým končí období půstu, odříkání a myšlenek na smrt i vzkříšení. Nastává oslava radosti z nového života. K velikonočním radovánkám často patří kromě nádivky, vajíček, chlebů, mazanců a beránků také dobré nápoje.

Přípravy na Velikonoce jsou v křesťanské tradici spojené s čtyřicetidenním půstem. Postní doba letos skončila 6. dubna. Pro praktikující katolíky „půst“ většinou neznamená úplné hladovění, ale jen střídmější stravování nebo pár týdnů vegetariánství. Radost z návratu k běžnému jídelníčku provází právě starobylý velikonoční obřad žehnání pokrmů v kostele.

Velikonoční pokrmy a nápoje v katolických kostelech připomíná poselství zaznamenané apoštolem Pavlem: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží".