Pořadatelé ji doprovází starým příběhem: „Jan Jiří Starší, rytíř Kobylka z Kobylího, se po roce opět navrací na svůj panský hrad. U této příležitosti purkmistr na hrad sezval šermíře, komedianty, kejklíře, řemeslníky a trhovce ze širokého okolí, aby uspořádali veliké hemžení a rojení ku slávě hradního pána Kobylky,“ uvedl za organizátory Petr Šenkyřík.

Příběh připomíná někdejšího majitele Sovince. Jan starší Kobylka z Kobylího hrad vlastnil na počátku 17. století. Zúčastnil se stavovského povstání a po bělohorské porážce mu hrozila konfiskace majetku. Té se nakonec vyhnul, ale byl nucen v roce 1623 za 200 tisíc zlatých prodat hrad s panstvím Řádu německých rytířů.

Kdo všechno přijede potěšit hradního pána, jeho hosty a především návštěvníky víkendové akce?

„Mezi prvními bude jedna z nejvýznamnějších českých šermířských skupin Artus Thor z královského města Prahy a přivážejí mnoha cenami ověnčený šermířský příběh Ve znamení tygřice a premiéru pověsti Lapka pana krále,“ lákal k návštěvě pořadatel Petr Šenkyřík, který vystupuje rovněž jako herold historické posádky Špinavci.

A pokračoval ve stejném duchu: „Ze správního města královského a markrabství Moravského Brna na hrad přijede divadelní a šermířská společnost Grál, jež přiveze oblíbené humorné programy i Turnajíček.“

Umění kejklířské a akrobatické předvede divákům Slávek Načunájev. Pro nejmenší diváky jsou přichystány hrané i loutkové pohádky. Nebudou ani tentokrát chybět sokolníci s dravými ptáky a ukázky starých řemesel.