V zaniklé obci Pelhřomovy u Slezských Rudoltic zase zachraňuje gotický kostel. Každý zájemce může vyrazit na tábor Hnutí Duha a přiložit ruku k dílu jako dobrovolník.

VYSÉVAJÍ SEMENA BŘÍZY

Letos třináct dobrovolníků a dobrovolnic naváže na práci svých předchůdců při výsevu semen břízy a ochraně malých sazenic na holinách. Donedávna lesníci břízu považovali za plevel a z pasek ji vyřezávali, aby uvolnila prostor smrkům. Především pětiletka extrémního půdního sucha upozornila na kladné vlastnosti břízy. Ta je specifická tím, že je nenáročná a dokáže se uchytit téměř všude. Na holinách je přípravnou dřevinou, která poskytne stín, zachytí vodu a zpevní půdu, takže vytvoří podmínky vhodné i pro náročnější dřeviny.

V suchém roce by cílové buky či jedle vysazené na holinách sotva přežily.

Na Albrechticku pod dohledem zkušeného lesníka si účastníci tábora Hnutí Duha vyzkouší také další přírodě blízké metody ochrany a pěstování lesa. Pro dobrovolníky je připraven bohatý vzdělávací program složený s exkurzemi a přednáškami lesníků.

PESTRÝ LES JE ODOLNÝ

„Můžeme přiložit ruce k základním kamenům budoucího pestrého a odolného lesa. Zaměříme se na péči o již rostoucí listnáče, které se stávají laskominou pro spárkatou zvěř. Budeme pokračovat v obnově kalamitních holin vyséváním semen břízy, s čímž jsme započali už před dvěma roky. Bez rovnováhy v lesích mezi spárkatou zvěří a dalšími organismy však naše práce i snažení stovek lesníků v celé republice může přijít vniveč. Ministerstvo zemědělství proto musí v probíhajícím procesu novelizace zákona o myslivosti nastavit takové podmínky, aby spárkatá zvěř nezhatila práci lesníků,” komentoval současnou situaci Jiří Beneš z Hnutí Duha, který na starosti program Krajina.

Ochrana budoucího lesa je cílem dobrovolníků, kteří pomáhají zalesňovat holiny nad Městem Albrechticemi.Zdroj: Hnutí Duha

Starostka Města Albrechtic Jana Murová si pochvaluje spolupráci s Hnutím Duha při obnově místních lesů. „Za odměnu pro dobrovolnice a dobrovolníky z Hnutí Duha připravuje odborný lesní hospodář, pan Hermann, bohatý program ve formě exkurzí, přednášek a besed ročnících,“ uvedla starostka.

BLAŽENÉ OSOBLAŽSKO

Romantici, kteří se zajímají o památky, jsou zase vítáni na lehce pracovním táboře Blažené Osoblažsko, který hnutí Duha pořádá ve Slezských Rudolticích termínu od pondělí 24. srpna do konce srpna.

„Chcete strávit kousek léta v romantickém prostředí pohraničního Osoblažska a přitom pomoct při záchraně vzácného gotického kostela? Chcete poznat partu nových kamarádů, kterým stejně jako vám není lhostejný stav památek a jejich okolí? Chcete se naučit nahazovat a štukovat omítky a spát pod širákem? Pak jste to právě vy, pro koho připravujeme další ročník lehce pracovního pobytového tábora Blažené Osoblažsko,“ uvedl vedoucí tábora Ivo dokoupil z Hnutí Duha. Zájemci se mohou hlásit mailem na ivo.dokoupil@tiscali.cz nebo kontaktovat organnizátory na facebooku „Blažené Osoblažsko“.