Velká očekávání a ještě větší zklamání odstartovala dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Hlinku se 180 obyvateli trápí rekordní nezaměstnanost. Obec je vděčná za každou investici, která přinese rozvoj a zastaví vylidňování. Místní jásali, když v roce 2017 společnost JR Serwetnicki s.r.o. získala dotaci na výstavbu Komunitního domu seniorů KoDuS.

Hlinka na Osoblažsku, končící zima, březen 2021. Obci se podařilo definitivně uzavřít restituce, díky tomu se zde otevírají nové příležitosti.
Podívejte se, jak se žije v Hlince, partnerské obci Řádu maltézských rytířů

Nebyl důvod pochybovat o serióznosti projektu KoDuS. Základní kámen KoDuSu poklepávali investoři společně se senátorem Ladislavem Václavcem (ANO) a s náměstky hejtmana Janem Krkoškou (ANO) a Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL). Všichni deklarovali, že se v Hlince staví zařízení pro seniory. A výsledek? Ubytovna pro chudé rodiny s dětmi.

Reportáž ze slavnostního zahájení stavby v roce 2017, kterou natáčela Televize Polar:

Zdroj: Polar TV

„Seniory se nám nepodařilo sehnat. Nebyl z jejich strany dostatečný zájem o bydlení v Hlince,“ zdůvodnila změnu cílové skupiny KoDuSu společnost JR Serwetnicki.

Místní se cítí podvedení

Starosta Hlinky Marcel Chovančák ví o téměř dvou desítkách seniorů, kteří o bydlení v KoDuSu projevili zájem. Ještě před rokem starosta Chovančák v Deníku s nadšením prezentoval, jak stavební práce zchátralou zemědělskou usedlost mění v domov seniorů.

Když se místo důchodců do KoDuSu nastěhovaly rodiny, které svým chováním spadají do kategorie „nepřizpůsobiví“, místní se cítili podvedení.

Webové stránky Serwetnicki.cz:

Starosta Hlinky je přesvědčen, že pod pláštíkem péče o seniory se v Hlince rozběhl obávaný byznys s chudobou. Občané Hlinky sepsali petici. Jsou přesvědčeni, že KoDuS v Hlince lze interpretovat jako vytvoření nové vyloučené lokality a zneužití státních dotací.

Petice adresovaná ministerstvu

„Ve větším objemu se v objektu zdržují osoby, které nesplňují kritérium přidělení bytu. Jsou to osoby, které nedosáhly věku šedesáti let. Tato podmínka byla prezentována nám, občanům Hlinky, při plánování Komunitního domu seniorů KoDuS. V okolí vzniká nadměrný nepořádek, hromadí se nevyvážené odpadky. Nedávno zde z nedbalosti jednoho nájemníka vypukl požár. Okolí domu se postupně mění ve vyloučenou lokalitu,“ stojí v petici, jejíž signatáři stejně jako starosta Hlinky požadují šetření, zda investor a provozovatel zařízení plní dotační podmínky.

Kateřina Hrabalová v Hlince převzala marmeládovnu Sladké Osoblažsko. Také pokračuje v projektu Bylinková manufaktura a doučuje školáky matematiku.
Ostravu vyměnila za Osoblažsko. Kateřinu dnes živí bylinky a matematika

„Nově příchozí osoby bez příjmů a bez motivace najít si práci mohou obci jen přitížit,“ argumentují signatáři petice, která je adresována Ministerstvu pro místní rozvoj MMR.

Dotaci kolem 13 milionů korun získala JR Serwetnicki právě z MMR. „Bylo nám to prezentováno jako projekt s cílovou věkovou skupinou 60+ a s kapacitou něco přes 40 osob. Zpočátku se zdálo, že se jedná jen o přechodné ubytování, než budou byty nabídnuty seniorům. Když ale koncem léta 2021 už bylo v KoDuS ubytováno na 70 osob, práskl jsem do stolu a začal jednat. Kontaktoval jsem postupně stavební úřad v Osoblaze, životní prostředí na Městském úřadě v Krnově, Inspekci životního prostředí v Ostravě, Krajskou hygienickou stanici v Bruntále i poskytovatele dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj. Pan podnikatel jistě inkasuje nemalý nájem, ale že splašky z jímky se vracejí zpět do baráku a už je zatopena společenská místnost v suterénu, to nikomu nevadí. KoDuS je časovaná bomba na šíření nemoci z důvodů nevyhovujících hygienických podmínek,“ uvedl starosta Hlinky Chovančák.

Vyhozené vánoční stromky u kontejnerů, 10. ledna 2022 v Ostravě.
Vánoční stromek k popelnici? Zákon vyvolal zmatek a hněv napříč městy v regionu

MMR: Dotaci už šetří Finanční úřad

Deník požádal o stanovisko MMR. „Příjemce dotace JR Serwetnicki, s.r.o, kterému poskytlo MMR dotaci ve výši zhruba 12,9 milionu korun na vybudování bytů v Komunitním domě seniorů, porušil podmínky podprogramu Podporované byty. Dle těchto podmínek může být pronajat podporovaný byt na jeden rok jiné osobě, než osobě z cílové skupiny, ale pouze za předpokladu, že žadatel informuje obec o tomto záměru a zároveň obec nenavrhne žadateli jinou osobu seniorního věku. Dle informací starosty obce Hlinka příjemce dotace takto neučinil. Se starostou obce Hlinka to bylo průběžně komunikováno. Ministerstvo pro místní rozvoj se obrátilo na Finanční úřad v Bruntále s žádostí o provedení kontroly této akce,“ uvedl Vilém Frček z odboru komunikace MMR.