Klub nyní pátrá po jakýchkoliv informacích, podrobnostech, písemných i fotografických dokumentech. Impuls k tomu dal syn jednoho z anglických zajatců, který prošel bruntálským táborem.

„Počátkem června navštívil Bruntál John Jay z Londýna, aby hledal stopy svého otce, který byl jako britský válečný zajatec internován i v pracovním táboře u firmy E. Machold,“ uvedl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák. V dokladech Aleka Joye je zaznamenán pobyt v Bruntále od srpna do září 1944.

Britští zajatci, dle zaznamenaných vzpomínek Aleka Joye, měli volnější režim a mohli z pracovního tábora vycházet do města. Podařilo se jim někde opatřit radiový přijímač a za jeho poslech byl v září 1944 s dalšími osmi zajatci odvezen Alek Joye na gestapo do Opavy. Po výsleších byli převezeni do trestaneckého tábora ve Skorošicích, kde pracovali kamenolomu. „Na konci války se jim podařilo uprchnout, cestou na jih je chytili partyzáni a s nimi se pak zúčastnili povstání v Přerově. Pak se přes Prahu dostal k americkým jednotkám a z Plzně se vrátil zpět do Anglie,“ popsal jejich další osudy Pavel Rapušák.

Své vzpomínky Alek Joye zaznamenal a po jeho úmrtí se syn John rozhodl napsat knihu o putování válečného zajatce Aleka Joye Evropou od května 1940. John Jay postupně navštěvuje všechny místa, kde byl jeho otec vězněn a snaží se zdokumentovat vše co by mohl později použít. V Bruntále se setkal s Pavlem Rapušákem, který mu předal některé podklady o pracovním táboře umístěném za firmou Machold ve Vrchlického ulici.

Tábor byl pobočkou koncentračního tábora v Osvětimi a vedle žen židovského původu, zde byli internování i vojenští zajatci. Pracovali především v továrně Machold, kde se vyrábělo lněné a damaškové zboží pro válečný průmysl. „Po ukončení války zde vznikl shromažďovací tábor pro německé obyvatelstvo a poslední transport byl odtud vypraven koncem roku 1946. Jak byl areál dále využíván není obecně známo a nevíme ani kdy byl tábor zlikvidován,“ konstatoval Pavel Rapušák.

„Slíbili jsme, že se pokusíme najít nějaké dobové fotografie a informace o činnosti uvedeného tábora. Obracíme se na veřejnost se žádostí o poskytnutí jakýchkoliv informací o existenci pracovního tábora v prostoru za firmou Machold,“ dodal Rapušák. Se svými informacemi se mohou lidé obrátit přímo na Pavla Rapušáka nebo někoho vedení Klubu Za starý Bruntál a nebo je předat prostřednictvím naší redakce.