Ta první nabízí reprezentativní domy s barevnými fasádami, odpočinkové zelené zóny a další malebné urbanistické prvky. Stačí však projít průchodem u cukrárny a zbloudilý návštěvník hned uvidí jeho nelichotivou odvrácenou tvář.

„Nepořádek kolem popelnic bývá snad denně. Obaly od zboží z přilehlých obchodů je ta lepší varianta,“ stěžují si starousedlíci v této městské lokalitě, kteří v nájmech platí příplatky za atraktivní bydlení.

Městští úředníci jen bezradně krčí rameny, není žalobce, není soudce. A pokud někdo není lapen při činu, těžko se pachatel hledá. Jediná možnost, jak podobné podívané zabránit, je ohlásit nepořádníka adresně hned na městskou policii.