Město Krnov se rozhodlo letos poprvé otestovat prvek z oblasti přímé demokracie, který zapojí do rozhodování o veřejných financích samotné občany. V rozpočtu byla vyčleněna půlmilionová částka a občané mohli posílat své náměty a nápady jak ji využít. Nejlepší projekt k realizaci bude vybrán hlasováním.

Občané Krnova podali deset návrhů, co by se mohlo realizovat v rámci participativního rozpočtu. V současné době prochází kontrolou, zda splňují předem stanovená kritéria.

„Bohužel již nyní víme, že jeden návrh nesplňuje základní kritérium celého procesu participativního rozpočtování, a to komunitní charakter. Tento projekt, i když by byl pro určitou skupinu obyvatel přínosný, nebude moct být zařazen do hlasování, neboť takto nemůžeme podporovat podnikatelskou činnost.

S ostatními autory návrhů budeme v nejbližších dnech komunikovat a vyzveme je, aby případné nedostatky či nejasnosti upravili a projekty mohly postoupit do hlasování," uvedla Jana Chylíková z krnovského odboru strategického rozvoje s tím, že návrhy již město zveřejnilo na svém webu.

Kontrola návrhů bude ukončena v pondělí. Ty, které splní stanovená kritéria, budou ve čtvrtek 15. června v 18 hodin veřejně představeny ve studovně krnovské knihovny. Hlasování veřejnosti, která vybere vítězný projekt, proběhne od 25. června do 9. července.

„Hlasování bude probíhat online i písemnou formou. Tištěný hlasovací lístek bude k dispozici v Turistickém informačním centru Krnov, přes internet opět využijeme hlasovací systém Demokracie 21, který umožňuje dát plusové i minusové hlasy," doplnila Jana Chylíková.

„Jaké projekty se nakonec budou realizovat, mají občané ve svých rukou," uzavřel krnovský místostarosta Jan Krkoška.

Návrhy pro participativní rozpočet

1. Návrh Georgia Bazakase: Rekonstrukce části cyklostezky v Krnově-Chomýži (285 tisíc Kč)
2. Návrh Hany Bednarčíkové – Vybudování cvičicího prvku na Ježečkově paloučku na Ježníku (40 tisíc Kč)
3. Návrh Hany Bednarčíkové – Vybudování hmatové „bosé stezky" u Ježečkova paloučku (86 tisíc Kč)
4. Návrh Elišky Cekotové – Cvičební prvky u domu s pečovatelskou službou v Hlubčické ulici. (120 tisíc Kč)
5. Návrh Kristiny Kaniové – Venkovní mobiliář u domů s pečovatelskou službou v Hlubčické ulici (100 tisíc Kč)
6. Návrh Kristiny Kaniové – Rozšíření Lavičkostezky, neboli trasy s lavičkami, na kterých si mohou senioři odpočinout (70 tisíc Kč)
7. Návrh Střediska volného času SVČ Krnov – Multifunkční hřiště u SVČ Krnov (500 tisíc Kč)
8. Návrh Miroslavy Vroblové – Stálá výstava panenek a kočárků (150 tisíc Kč)
9. Návrh hokejového klubu HC Krnov mládež – Venkovní fitness zóna u zimního stadionu (500 tisíc Kč)