V úvodu se krnovským zastupitelům a veřejnosti představil předseda dozorčí rady KVaK Jakub Horáček (ČSSD). Hned po něm vystoupil předseda petičního výboru Jaromír Vinkler, který inicioval známou Petici za vodu. Tuto petici, která požaduje okamžité odvolání Horáčka a případně i všech členů dozorčí rady KVaK podpořilo přes 3300 občanů.

Dezinformace, lži, fámy, pomluvy

„To, co se děje za poslední tři čtyři měsíce, je stylem, kdo zastřelí Horáčka, vyhraje. Probíhají dezinformace, lži, fámy, pomluvy. Dozorčí rada pracovala podle nejlepšího vědomí a svědomí a zákona o obchodních korporacích, který jasně říká, že máme dohlížet na činnost jednatelů a máme právo nahlížet do účetních knih.

Neustále je nám podsouváno, že my jsme něco zavinili," řekl Horáček s tím, že mu to připadá jako návrat do monstrprocesů z padesátých let. To už se ho někteří zastupitelé snažili usměrnit, aby ubral na teatrálnosti projevu a raději mluvil k věci.

Privatizace? Ne, jde o aroganci

„Prosím předložte jakýkoliv důkaz o tom, že jsme chtěli něco privatizovat," vyzval Horáček přítomné občany i zastupitele, přestože nikdo nic takového netvrdil.

Jaromír Vinkler Horáčkovi připomenul, že ani jeho Petice za vodu se o privatizaci nezmiňuje. „My jsme ve své petici nemluvili o privatizaci. Jde o arogantní chování dozorčí rady KVaK vůči jednatelům. Valná hromada si měla poslechnout také názory jednatelů k jejich odvolání," připomenul Vinkler, že při klíčovém jednání o dalším osudu jednatelů byla jednatelka a bývalá ředitelka KVaK Eva Šindelářová vykázána za dveře, aby radním nemohla říct své stanovisko.

„Nechat v KVaK jednoho jednatele a zdůvodnit to tím, že má jen 36 zaměstnanců, je blbost. Pokud jednatel onemocní nebo se mu něco stane, nebude tam nikdo, kdo za něj rozhodne v krizové situaci. Jeden jednatel je málo," vysvětlil Vinkler proč postup dozorčí rady považuje za destabilizaci krnovského vodárenství.

Radní Mezírková přiznala chybu

Zatímco Jakub Horáček je stále přesvědčen, že dozorčí rada KVaKu dělala pouze to, co jí ukládá zákon, mezi členy valné hromady se našla jedna výjimka ochotná přiznat dílčí pochybení. Radní za ODS Helena Mezírková v úvodu svého vystoupení zdůraznila, že dva odvolaní jednatelé nadále zůstávají zaměstnanci KVaKu, takže k dramatickému ohrožení společnosti rozhodně nedošlo.

„Nikdo nikoho nevyhazoval. Možná postupy mohly být jemnější, třeba bych i s něčím nesouhlasila, ale opravdu jsem byla při tom, když jsme se se s doktorkou Šindelářovou loučili hezky. Dostala krásný puget a věcný dar. Chápu, že jí vadilo, že musela sedět delší dobu na chodbě, to jsme my neměli vyřešené. Chyby se dějí, bohužel.

Já tohle za chybu považuji, ale už s tím nic nenaděláme. Zdá se mi zbytečné pořád se rýpat v hnoji, když se potřebujeme dostat dál," popsala Helena Mezírková, jak s odstupem vnímá jednání valné hromady, na kterém byla vykázána za dveře a v nepřítomnosti odvolána z postu jednatele zakladatelka KVaKu Eva Šindelářová.

Její vystoupení udělalo velký dojem na opozičního zastupitele Tomáše Hradila (Zelení): „Je třeba ocenit, že paní Mezírková je první koaliční politik, který přiznal, že se něco nepovedlo. Byť se to týká jen nedůstojného stání na chodbě, tak vůbec poprvé někdo tady přiznává, že nebylo všechno jen dokonalé a že k nějakému pochybení došlo," poděkoval Hradil Mezírkové za její přístup a také podpořil její výzvu ke zklidnění napjaté situace.

Zápisy nabídly pohled do zákulisí

Bývalá starostka a současná zastupitelka za nezávislé sdružení NEOS Alena Krušinová si detailně prošla oficiální zápisy dozorčí rady a valné hromady KVaKu. Snažila se chronologicky zrekonstruovat, kdo a kdy vlastně přišel s nápadem odvolat všechny tři jednatele KVaKu a nahradit je jedním člověkem.

Rekapitulaci začala tím, že koncem března 2015 byl zvolen předsedou dozorčí rady KVaK Jakub Horáček. „Koncem května pan Horáček adresoval valné hromadě své stanovisko, ve kterém navrhuje následující kroky, cituji:

Objednat a provést audit se zaměřením na řízení podniku a personální složení ve společnosti KVaK se závěrem auditu o doporučujícím stanovisku auditorské společnosti k počtu jednatelů. Provést na základě tohoto doporučení výběrové řízení na nového jednatele manažera. Konec citace.

Pan předseda Horáček už po dvou měsících ve funkci předjímá, že bude pouze jeden nový jednatel společnosti KVaK a navíc se chce schovat za doporučení auditorů. Vůbec si nepřipouští, že by se audit k počtu jednatelů nevyjádřil," sdělila Alena Krušinová kolegům, co vyčetla z písemných dokumentů.

Jiří Kunyt (ČSSD) se stal zastupitelem teprve ve čtvrtek, když převzal mandát jako náhradník po Miroslavu Kozelském. Při hlasování o odvolání dozorčí rady KVaKu se zdržel. Všichni ostatní zastupitelé z ČSSD hlasovali proti odvolání.

Jiří Kunyt (ČSSD) se stal zastupitelem teprve ve čtvrtek, když převzal mandát jako náhradník po Miroslavu Kozelském. Při hlasování o odvolání dozorčí rady KVaKu se zdržel. Všichni ostatní zastupitelé z ČSSD hlasovali proti odvolání. foto: Dita Círová

Horáček: paní zastupitelko nelžete

Alena Krušinová si přímo u auditorů ověřila, že jejich zpráva neobsahuje žádné doporučení ohledně počtu jednatelů ani žádné jiné. „Z toho vyplývá, že vedení města, které v médiích a na stránkách města informovalo o auditu, který něco doporučil, tak mírně řečeno nemluví pravdu. Zpráva se počtem jednatelů vůbec nezaobírala," doplnila Alena Krušinová.

Její vystoupení se Jakub Horáček rozhodl přerušit slovy: „Paní zastupitelko, to jsou lži. Prosím neuvádějte lži."

„Já ty zápisy mám tady a můžu vše doložit," nenechala se usměrňovat Krušinová a dodala, že to rozhodně nebyl audit, ale dozorčí rada KVaKu, kdo přišel s požadavkem zredukovat přehnaný počet jednatelů ze tří na jednoho.

„To dozorčí rada se usnesla na jejich odvolání. Zřejmě její předseda posedlý myšlenkou na likvidaci jednatelů si ani neuvědomil, že dozorčí rada pouze doporučuje," doplnila Krušinová.

Przybyla: jednatelé pracovali zdarma, nic neušetříte

Zastupitel Marian Przybyla (KSČM) má právnické vzdělání. Porovnáním původního a nového modelu řízení KVaKu došel k závěru, že snížení počtu jednatelů ze tří na jednoho žádné avizované úspory nepřinese.

„Buďto my nemáme správné informace, nebo dozorčí rada a valná hromada KVaKu neví o čem mluví. Dosavadní jednatelé neměli žádnou zvláštní jednatelskou smlouvu. Měli jen standardní pracovní smlouvy a podle nich dostávali mzdu. Je naprosto běžné, že v každé firmě je vysokým manažerům jednou za čas přiznána prémie za to jak v daném období pracovali.

Zákon výslovně říká, že jednatelská smlouva musí být uzavřena zvlášť a to písemně a nezávisle na pracovní smlouvě. Pokud taková smlouva neexistuje, tak ze zákona jde o výkon jednatelské funkce zdarma," vysvětlil Przybala jak dospěl k závěru, že není možné ušetřit odvoláním jednatelů, kteří dostávali odměny na základě pracovní ale nikoliv jednatelské smlouvy.

Jak dopadlo hlasování

Podle Mariana Przybyly by nejlepším řešením za dané situace bylo odvolat celou dozorčí radu KVaKu a do té nové zvolit dva aktivní zastupitele z řad opozice a koalice.

„Po posledních zkušenostech se jasně ukázala potřeba mít v zastupitelstvu přímé informace a nikoliv zprostředkované," zdůvodnil Przybyla svůj návrh s tím, že dozorčí radu KVaKu sice může odvolat pouze rada města, ale přesto by zastupitelstvo mělo jasně deklarovat své doporučení radě.

Vzhledem k tomu, že odvolání dozorčí rady KVaKu bylo jedním z požadavků Petice za vodu a výsledek bude zajímat přes 3300 signatářů, požádala Alena Krušinová aby bylo do zápisu zaznamenáno konkrétně jak který zastupitel hlasoval.

Pro odvolání dozorčí rady KVaKu hlasovalo devět zastupitelů, jeden se zdržel, ostatní byli proti. Przybylův návrh nebyl přijat.

Hlasování zastupitelůZastupitelé kteří hlasovali pro odvolání dozorčí rady KVaKu: Alena Krušinová (NEOS), Pavel Moravec (NEOS), Martin Hradečný (NEOS), Ludmila Čajanová (KDU-ČSL), Petr Vartecký (KSČM), Břetislav Suchomel (KSČM), Ladislav Sekanina (KSČM), Stanislav Dorotík (KSČM), Marian Przybyla (KSČM)
při halsování se zdržel Jiří Kunyt (ČSSD), ostatní zastupitelé byli proti odvolání dozorčí rady KVaKu.

POZNÁMKA: O čem se nebavili

Rozpravě zastupitelů na téma KVaK dominovalo opakování známého faktu „privatizovat se nebude". Těžko říct, proč zrovna odmítání privatizace zastupitelé věnovali tolik času, když nikdo netvrdí, že by se vodárenství mohlo nebo mělo svěřit do soukromých rukou.

Na druhou stranu zazněla tvrzení, která by si zasloužila diskusi, ale na tu nezbyl čas. Bývalá starostka Krnova Alena Krušinová z písemných dokumentů citovala stanovisko dozorčí rady KVaK z května 2015, ve kterém její nový předseda Jakub Horáček navrhl městským radním provést následující kroky: objednat audit KVaK, který ve svém závěru dá doporučení k počtu jednatelů a na základě toho bude provedeno výběrové řízení na nového jednatele-manažera.

Radní při zadání auditu i při redukci počtu jednatelů postupovali podle tohoto Horáčkova návodu. Je standardní, aby si objednavatel auditu předem zadal, co mu auditor má doporučit? Možné to je.

Mělo na odvolání jednatelů KVaK nějaký vliv, zda pracovali dobře, nebo špatně? Asi ne, když výběrové řízení na nového jednatele se v dozorčí a v městské radě probíralo pár měsíců před auditem.

Je na plánu odvolat po dvaceti letech jednatele KVaK něco špatného nebo tajného, že si ho radní nechávali pro sebe od května až do prosince? Teď to vypadá, že své nepopulární rozhodnutí chtěli hodit na auditora, aby nebylo spojováno s dozorčí nebo 
s městskou radou. O tom se ale zastupitelé nebavili.