Podstatou sporu bylo to, zda při prodeji obecního bunkru má zastupitelstvo upřednostnit místní nebo kluby vojenské historie. Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný byl kauzou tak otrávený, že se rozhodl v komunálních volbách už nekandidovat.

V sedmičlenném zastupitelstvu Nových Heřminov měla čtyři mandáty koalice a tři opozice. „Podnětem pro naši rezignaci bylo jednání zastupitelstva 2. 6. 2022, kde byl projednáván záměr prodeje lehkého opevnění v kú Nové Heřminovy. Jde o bunkr, takzvaný řopík, v sousedství manželů Ševčíkových. Ti před dvěma lety projevili zájem bunkr odkoupit. Zůstalo to zcela bez odezvy. Starosta nyní prosadil záměr prodeje těchto nemovitostí s podmínkami, které jsou dle našeho názoru zcela nepřijatelné pro občany Nových Heřminov,“ zdůvodnili svou rezignaci opoziční zastupitelé Michaela Hermanová, Radovan Jílka a Rastislav Vlček. Zastupitelský mandát odmítli také náhradníci. Bez nich heřminovské zastupitelstvo není usnášeníschopné. Vypisovat předčasné volby ale nemá smysl, když si občané 24. září v řádném termínu zvolí nové zastupitelstvo.

Nové Heřminovy zveřejnily překlad německé kroniky i fotodokumentaci z října 1938, která ukazuje návštěvu Adolfa Hitlera u heřminovských bunkrů. Chodily se k nim fotit i  skupinky německých vojáků, aby měli památku na nečekaně snadnou kořist.
Zápisy v kronice: Jak Hitler navštívil bunkry

Bunkr, kvůli kterému se rozpadlo zastupitelstvo, před dvaceti lety začali navštěvovat fanoušci vojenské historie z Olomouce. Dokonce si tam pořídili palandy na přespávání a kamínka. „Jejich vztahy s obcí i manžely Ševčíkovými byly velmi dobré. Účastnili se obecních akcí v dobových uniformách, v místní hospodě tvořili veselou společnost nejen s Ševčíkovými, ale i s bývalým starostou panem Jílkou. V roce 2003 uspořádali s pomocí dalších kolegů zdařilou ukázku obrany bunkru před útokem Henleinovců. Pak se bohužel na dlouhá léta odmlčeli,“ vzpomíná starosta Ludvík Drobný na počátky spolupráce s olomouckými fanoušky vojenské historie.

Chtěli do řopíku investovat

Před dvěma lety stát bunkr bezúplatně převedl na obec a kontakty s olomouckými fanoušky vojenské historie se obnovily. Deklarovali, že jsou připraveni do bunkru investovat, aby mohl sloužit jako důstojný památník smutných událostí kolem roku 1938. Šlo už o značné částky, aby se bunkr vrátil do původní předválečné podoby. Proto projevili zájem obecní řopík koupit. Počítali s tím, že při významných výročích by bunkr v Nových Heřminovech nabízel komentované prohlídky s odborníky a historiky Československé obce legionářské. Starosta Drobný byl nadšený jejich plány na popularizaci linie pohraničních opevnění. Řopík a infotabule měly didakticky prezentovat události v Nových Heřminovech veřejnosti, místním i turistům.

Ilustrační snímek. Obecní bunkr v Nových Heřminovech je typickým příkladem lehkého opevnění z let 1935 až 1938. V československém pohraničí vznikl tento obranný systém podle vzoru francouzské Maginotovy linie.
Obecní bunkr v Nových Heřminovech

„Byl jsem v šoku, když mě za pár dní na úřadě navštívili manželé Ševčíkovi, že si nepřejí, aby kdokoliv provozoval jakoukoliv aktivitu na tomto bunkru, a že se tedy také ucházejí o koupi,“ popsal další vývoj Ludvík Drobný. „Jednou z podmínek prodeje je, že budou upřednostněny žádosti spolků, které už mají zkušenosti s takovými stavbami a věnují se jim. Tato podmínka zcela vylučuje nejen manžele Ševčíkovy, ale všechny občany Nových Heřminov. Tento záměr byl odhlasován tak, jak si přál pan starosta, a to i přes řadu argumentů opozičních zastupitelů. Je zřejmé, že za těchto okolností nemá smysl, aby opozice dál v zastupitelstvu působila,“ zdůvodnili spoluobčanům svou rezignaci opoziční zastupitelé Michaela Hermanová, Radovan Jílka a Rastislav Vlček.

Obavy z technoparty

Jednání zastupitelstva se zúčastnili také manželé Ševčíkovi. Průběh jednání byl značně bouřlivý. „Zazněl i výraz, že tady žádnou verbež nechceme a že hrozí pořádání technoparty na bunkru každý víkend. Musím říct, že už jsem se dlouho tak nestyděl, s jakými lidmi jsem nucen komunikovat,“ shrnul Drobný své pocity z posledního zasedání zastupitelstva s tím, že kauza bunkr pro něj byla poslední kapkou. „Po dvanácti letech aktivního zastupitelování, z toho sedmi letech ve funkci starosty, už o další pokračování nestojím a nehodlám vůbec v letošních volbách kandidovat,“ zdůvodnil starosta Drobný své rozhodnutí nekandidovat.

Důstojníci německého Wehrmachtu seznamovali při návštěvě Sudet svého vůdce se vším, co souviselo se zdejším opevněním.
Hitler projel zabrané Sudety, prohlédl i bunkry u Nových Heřminov

Historie a bunkry v Nových HeřminovechV kritickém roce 1938 byla naše republika podél celé hranice připravena na útok wehrmachtu. Jeden z hlavních úderů měl být veden právě přes Nové Heřminovy od Krnova. Podpis Mnichovské dohody na poslední chvíli útoku zabránil, ale německým generálům bylo líto tak pečlivě připravenou akci neuskutečnit, tak ji realizovali alespoň jako cvičení. Plán (Fall Grün) spočíval v tom, že mohutný letecký výsadek v okolí Bruntálu napadne opevněnou linii z týlu, tedy od Bruntálu, a následně zaútočí tanky a pěchota ze směru od Zátoru.

Ráno 7. října 1938 pokryla oblohu nízkoletící transportní letadla Junkers 52, která přistávala na polích mezi Bruntálem, Starým Městem a Václavovem. Historici hovoří o 250-300 letadlech. Po tomto výsadku a obsazení Bruntálu se vydali směrem k Novým Heřminovům, zatímco vozidla s pěchotou přijížděla od Krnova. Vše samozřejmě bez boje. Naše armáda musela své pozice opustit dva dny předtím. Téhož dne odpoledne se na takto zabezpečeném území objevil i Adolf Hitler, který jeden z našich bunkrů osobně navštívil. V dalších dnech probíhal nácvik různých způsobů dobývání. Bunkr u Ševčíků byl postřelován speciální průbojnou municí, v jednom případě bohužel úspěšně. Dál v lese byl další bunkr naložen trhavinami a zevnitř odpálen. Jeho soused posloužil jako cíl zkušební dělostřelecké palby.

Jeden z bunkrů pod bruntálskou tratí byl cvičně dobýván pomocí plamenometů, a tak bych mohl pokračovat. K tomu všemu máme spoustu dobových fotografií a dalších dokumentů, včetně vyhodnocení cvičení ze strany německých velitelů.

Zdroj: Rubrika Slovo starosty, Zpravodaj obce Nové Heřminovy červen 2022