Na rozdíl od jiných měst se v Rýmařově příliš památek na starší období města nezachovalo. Na Bílou sobotu 1790 totiž zničil obrovský požár i to, co dřívější ohně či lidé nedokázali srovnat se zemí. Historik Karel odhalí, kde stávaly městské brány, středověký pivovar, městský hrad, kašny a studny, kudy běžely příkopy města, kde stával pranýř, jehož torzo v městském muzeu vystavují.

Pokud počasí odborné procházce nepopřeje, čeká účastníky beseda nazvaná Odběhlci aneb dezertéři Její Císařské Milosti. Jiří Karel pojedná o těch, kterým se za válek říkávalo dezertéři, vojenští zběhové, odběhlci nebo zelené kádry.

Leckdy se tito vojáci seskupovali v tlupy hrdlořezů, které obvykle čekalo dlouhodobé vězení, práce na galejích či stavbě pevností nebo potupná smrt.