Historik a archivář Branislav Dorko právě vydal knihu s názvem „Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938–1945. Struktura a představitelé“. Poprvé knihu představí veřejnosti ve studovně Městské knihovny Krnov v úterý 26. října v 18 hodin.

Archivy NSDAP jsou plné udání

Adolfa Hitlera vynesla k moci nacistická strana NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei neboli Národně socialistická německá dělnická strana). Nacisté chtěli vědět všechno o všech, takže archivy NSDAP jsou plné udání a hlášení snad ze všech oblastí života. 

Dorkovu knihu vydal Zemský archiv v Opavě za finanční podpory města Krnova, aby představil veřejnosti neuvěřitelný rozsah písemností nacistické strany i to, jak se poválečné vyšetřovací orgány pokoušely rozkrýt struktury a personální složení okresního vedení NSDAP na Krnovsku.

Dorko ve své knize v podstatě vysvětluje, jakým způsobem uplatňoval nacistický režim svou diktaturu. Jak obyvatelstvo v Sudetech přijímalo nové poměry a jak se nacistická ideologie projevovala v každodenním životě Krnovska. Jedná se o vůbec první podrobnější zpracování této málo známé kapitoly z historie Krnova. 

„Cílem práce nebyl „lov“ na lidi, kteří se zaprodali, ale pokus nastínit, že je velmi nejasná hranice mezi běžným konformním jednáním na straně jedné a spoluvytvářením zločinného systému na straně druhé. Právě v tom tkví jádro problému. Právě to je důvodem, proč dané téma stále tak silně rezonuje ve společnosti, proč stále vyvolává emoce a proč je obtížné se s ním vyrovnat,“ uvádí Branislav Dorko, který nejzajímavější dokumenty z archivů NSDAP v minulosti už představil veřejnosti, když krnovský archiv pořádal dny otevřených dveří.

Žádný respekt k soukromí

„Na ukázku co máme v archivu k dispozici z tohoto období jsem vybral například osobní spis krnovského inspektora a funkcionáře NSDAP Otta Dresslera. V archivech nacistické strany zdaleka nejsou jen informace o členech. Nacisté nerespektovali soukromí a podobně jako komunisté chtěli mít přehled o dění v celé společnosti. Zajímali se úplně o všechno," představil Branislav Dorko výstavku dokumentů návštěvníkům, kteří přišli na exkurzi do Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově.

Některé záznamy v archivech NSDAP jsou až úsměvné, například když se zájemci o členství v přihlášce přehnaně vychloubali svými zásluhami. „Propagandistickým jazykem popisují svůj statečný odboj proti masarykovské první republice a zdůrazňují svou oddanost myšlenkám Velkoněmecké říše a národního socialismu. V archivu se samozřejmě najdou i poválečné dokumenty, ve kterých se někteří Němci z Krnovska naopak snažili dokázat svou loajalitu k Československu, aby se vyhnuli odsunu," prozradil Branislav Dorko, co všechno lze najít v krnovském archivu.