Nyní krnovský historik Dalibor Zlomek poskytl Ladislavovi Martikánovi sto let starou fotografii Úvalna, která byla pravděpodobně pořízena poblíž nádraží. Začalo hledání místa, které je na ní zachyceno.

"Zachytit jeden okamžik plynoucího času a uchovat ho jako svědectví o své době pro budoucí generace. To je podstata fotografie. O archivních fotografiích platí totéž co o víně: čím starší, tím vzácnější. Jejich prostřednictvím zjistíme, že místa, která důvěrně známe, vypadala úplně jinak. Někdy ještě máme ve společné paměti uloženo, kdy se který dům postavil nebo zboural, ale povědomí o některých objektech se nenávratně vytratilo," uvedl Ladislav Martikán.

Podle něj jedna z nejstarších fotopohlednic Úvalna má přesnou dataci 1908. Je na ní celkový pohled na Úvalno a zvlášť na koloniál Käller, který býval pod školou. "V té době ještě na Strážišti nestála úvalenská rozhledna, která se stala dominantou Úvalna až v roce 1913. V obci tehdy žilo 1400 obyvatel, zatímco dnes jich není ani tisícovka. Na pohlednici ještě bylo Úvalno bez elektřiny, protože obec byla elektrifikována až ve dvacátých letech," komentoval Ladislav Martikán první pohlednici Úvalna a pak se vydal hledat místo zachycené na fotografii od Dalibora Zlomka. Jediným vodítkem byl úvalenský kostel v pozadí, jinak všechno vypadalo úplně jinak než dnes. Nápis Lobenstein potvrzoval, že je na snímku skutečně Úvalno a podle úhlu, z jakého fotograf zachytil kostel, bylo jasné, že musel stát poblíž nádraží.

Heinz Hübner založil Hübner Quartet.
Benefiční koncert pro Ukrajinu podpoří krnovský rodák Heinz Hübner