Z HISTORIE

Po osvobození Československa v roce 1945, těsně po skončení druhé světové války, zajišťovaly pořádek v Bruntále partyzánské skupiny Rudá Morava, Moravská brigáda a III. tankový prapor a 34. pluk Střelce Jana Čapka.

III. tankový prapor pod velením kapitána Imricha Gaše měl za úkol střežit úsek mezi Vrbnem pod Pradědem až po Ostravu Bělský les. III. tankový prapor byl součástí I. tankové brigády Sovětského svazu.

II. prapor 34. pluku střežil v červenci 1945 státní hranici mezi Československem a Polskem, konkrétně úsek Linhartovy až Osoblaha. Hranici střežili jen čtrnáct dnů, než je vystřídala finanční stráž.

Na fotografii je přehlídka 11. roty uvedeného praporu, v první řadě druhý zleva pochoduje vojín Vladimír Vaverka z Bruntálu. Příští rok oslaví tento dodnes žijící bruntálský obyvatel devadesátiny.

Vojáky vede na přehlídce ve Městě Albrechticích velitel 11. roty poručík Procházka. Jedním z důstojníků, provádějících přehlídku byl podplukovník Šetina, který velel praporu SOS v Bruntále.

„Šlo o Stráž ochrany státu jednotku tvořili vojáci, policisté i finanční stráž," řekl bruntálský historik Josef Cepek.