FOTKY Z HISTORIE

Počátkem války, po napadení Sovětského svazu v roce 1941, se nejen v Bruntále, ale i v dalších městech v pohraničních oblastech pod patronací NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Národně socialistická německá dělnická strana, pozn. red.) konala setkání civilních obyvatel se zraněnými německými vojáky. Bruntálské německé noviny Freudenthaler Zeitung přinesly z takového setkání rozsáhlý článek, v němž se mimo jiné píše: „Uprostřed měsíce srpna 1941 byl v někdejší dívčí škole Řádu německých rytířů (dnešní budova Obchodní akademie a Střední zemědělské školy, pozn. red.) zřízen rezervní lazaret pro čtyři sta zraněných.

Každou sobotu přijížděla pojízdná kuchyně, a zde bylo pro vojáky připraveno prostřednictvím Nacionálně socialistického ženského spolku společné setkání, které bylo přijato s velkým nadšením a poděkováním jeho členek za jejich válečné strádání. Celkem se konalo dvanáct takových setkání. Zvláště ranění byli mimořádně vděční, a dali svůj výraz díků ve společném dopise okresnímu vedení NSDAP.“

Takové nadšení německy mluvících obyvatel tehdy nejen v Bruntále panovalo.