FOTKY Z HISTORIE

Adolf Hitler, který se pasoval ještě před začátkem druhé světové války na vůdce Velkoněmecké říše, navštívil v roce 1938 v Sudetech bruntálské soukmenovce.

Než do Bruntálu vůdce Adolf Hitler přijel, předcházela návštěvě letecká přehlídka Luftwaffe, řízená velitelem německého letectva Hermannem Göringem. Bruntálský historik Josef Cepek v archivu nalezl zajímavé až fanatické svědectví pamětníka z tehdejší návštěvy nacistického letectva.

Citujme: „Chvílemi oddíly velkých ptáků zakrývaly sluneční světlo. Ženy padaly na kolena, zvedaly ruce k nebi a plakaly radostí, protože jejich modlitby byly vyslyšeny. Kolona aut klouzala podél čekajících soukmenovců. Jedna z žen poznala Hermanna Göringa, který jí s úsměvem děkoval. Jeho jméno bylo zkráceno na Hermann, a skandováno „Náš Hermann“. Následně se ozvalo zvolání: „Vůdce přichází!“, které se změnilo následně v orkán.

Když Hitler procházel náměstí (dnešní náměstí Míru), hřmělo mohutné volání „Sieghiel“ a další volání zbožně znělo „Wir danken unseren Führer“.

Svědectví pochází z pera jednoho z letců Luftwaffe, který spolu s ostatními v Bruntále přistál. Návštěvu vůdce Adolfa Hitlera v Bruntále zachycuje rovněž dobový film s názvem Nástup fašismu na Bruntálsku. Film natočil Němec jménem Czech.