"Socha Rytíře vždy byla symbolem a dominantou Hlinky. Sice jsme jí odlehčeně říkali Bezhlavý rytíř, ale věděli jsme, že proč stojí v Hlince sto let. Věděli jsme, a že Rytíř patří k Hlince i v dobách, když stál za vesnicí v zuboženém stavu. Následkem odsunu jsme jména padlých vojáků neznali," uvedl první muž obce Marcel Chovančák.

Také osudy rodáků z Hlinky na bojištích první světové války upadly v zapomnění.

"O tom, jaký význam tomuto památníku přikládáme dnes, svědčí tato slavnost. Také jeho přesunutí do centra obce svědčí o tom, jak si ho vážíme. Doufám, že se k Rytířovi a tomu so symbolizuje budeme chovat jinak, než naši ti, kteří dopustili tak žalostný stav. Budeme ctít odkaz původních obyvatel. Přestože to nejsou naši přímí předci a příbuzní, zaslouží si naši úctu," dodal starosta Hlinky s tím, že první světová válka byla tragédie naší společné evropské historie.

Nervozita historického okamžiku

Rytíř byl součástí Hlinky od roku 1927, kdy ho místní občané postavili jako projev piety k padlým první světové války.

"Postavili ho na počest svých synů a otců, kteří bojovali a hrdinsky ve válce položili život. Později se stalo to, co se stalo. Nedá se to vzít zpátky. Němečtí obyvatelé museli odejít a o pomník už se nikdo nestaral. Začal chátrat, a pak přišel i vandalismus. Velmi si vážím všech, kteří darovali peníze na rekonstrukci. Poděkování patří těm, kteří komunikovali o obnově památníku s německými rodáky. Bez jejich pomoci by čekání na rekonstrukci trvalo mnohem déle," shrnul starosta Chovančák a přiznal, že je ve slavnostní chvíli značně nervózní, protože si uvědomuje historický význam této události.

Před stržením plenty se starosta preventivně omluvil, že takový úkol ho potkal poprvé v životě. A jak říká zákon schválnosti, když se něco může pokazit, tak se to pokazí. Látka se při prvním pokusu o odhalení zasekla v nejvyšším bodě o přilbici Rytíře.

Naštěstí společně se starostou se odhalování ujal také sochař Tomáš Křivý, který zná Rytíře jako nikdo jiný. Řadu týdnů na něm pracoval ve svém ateliéru v Zátoru. Věděl, co je potřeba udělat. Vyskočit na podstavec a textilii na přilbici opatrně uvolnit. Restaurátor tomáš křivý sklidil mohutný potlesk nejen zato, že si věděl rady, ale především jak se nu podle jediné fotografie podařilo sochu celkově zrestaurovat do původního stavu.

Hasiči museli oslavy odložit

Hasiči založili spolek v Hlince hned po válce v roce 1945, takže půlkulaté výročí 75 let existence chtěli oslavovat už loni, Covid jim udělal čáru přes rozpočet. K 75. narozeninám si opožděně nadělili hasičský prapor s obecním znakem Hlinky.

"Na praporu je nápis Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Vyjadřuje vše, co od hasičů očekáváme. Je tu také svatý Florian, který ochraňuje všechny hasiče včetně dobrovolných při jejich náročné těžké práci. Hasiči, to nejsou jen výjezdní zásahové jednotky, ale také společenská záležitost. Jsou to lidé, kteří se rádi schází. V Hlince si vážíme toho, jak se hasiči věnují mládeži. Tolik mladých hasičů jako dnes už tady dlouho nebylo," uvedl starosta Hlinky Marcel Chovančák a požádal o vystoupení starostu Okresního sdružení hasičů Bruntál Soběslava Sedláčka.

První čeští hasiči v Hlince

Teprve když byla v roce 1918 vyhlášena Československá republika, začali do zdejšího německojazyčného kraje přicházet první čeští úředníci, vojáci, četníci a železničáři. Někteří z nich nebyli přijati do německých hasičských spolků. V dubnu 1945 ustupující německé jednotky braly sebou co mohly, často i hasičskou výzbroj a techniku. Při odsunu němečtí obyvatelé často s sebou brali dokumentaci hasičských spolků.

"Už v prvních týdnech a měsících po válce sem přicházeli čeští dosídlenci, kteří zakládali hasičské sbory. Proto také v Hlince byl hasičský sbor založen v roce 1945. První akcí československého hasičstva byla akce na pomoc lesům. Týkala se také tohoto regionu. V dubnu 1948 bylo navázáno partnerství s okresem Jilemnice. Ten nám daroval první motorovou stříkačku. Také v této oblasti hasiči kromě úkolů ochrany a potipožární bezpečnosti také tvoří kulturní a společenské zázemí obce. Proto jsem poctěn, že 75 let po založení vašeho sboru se mohu zúčastnit historického okamžiku požehnání hasičského praporu v Hlince. Věřím, že heslo Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci budete naplňovat stejně jak naši předchůdci," pronesl ve slavnostní okamžik starosta Okresního sdružení hasičů Bruntál Soběslav Sedláček.