Dosud před nedomyšlenými hipostezkami varovali hlavně lesníci z Lesní správy města Krnova, kteří se obávají zvýšeného pohybu koní na cestách, které jsou dnes využívány ke stahování dřeva. Minulý týden došlo k událostem, které připomněly, že výlety na koních nejsou jen zábavné, ale také životu nebezpečné.

V lese poblíž Petrovic čtyřicetiletá žena spadla z koně tak nešťastně, že si vážně poranila hrudník a břicho. V lese záchranářský vrtulník přistát nemůže, takže ji posádka sanitky z Města Albrechtic musela snášet těžko přístupným terénem.

Podobné problémy řešili záchranáři v karlovarském kraji, kde na úbočí kopce Vladař kůň zalehl nejslavnějšího českého žokeje Josefa Váňu. Také Váňu se zlomenou stehenní kostí museli transportovat náročným terénem do nemocnice.

Radním chybí informace

Oba případy vážných úrazů při pádu z koně dávají za pravdu krnovským radním, podle kterých nestačí koňské stezky jen zakreslit do map a vyznačit v terénu, ale je třeba na nich stanovit pravidla a zajistit bezpečnost jezdců i koní. „Kraj asi předpokládal, že hipostezky schválíme automaticky, protože už zveřejnil mapu, na které jsou zakreslené. Bohužel máme k tomuto projektu minimum informací, a neměli jsme příležitost ho připomínkovat nebo navrhnout vhodnější trasu, kde nehrozí kolize koní s lesní technikou. Obáváme se také devastace některých turistických a cyklistických lesních cest pod kopyty koní," potvrdil krnovský místostarosta Michal Brunclík.

Pro a proti

Připravovaný projekt hipostezek má přilákat návštěvníky do oblastí s čistou přírodou, aby je lidé mohli poznávat z koňského sedla. „V kraji máme řadu kvalitních jízdáren a farem, které provozují koňskou turistiku. Z jejich strany je velký zájem spolupracovat na vzniku hipostezek, které začínají být populární. Proto připravujeme vše k oficializaci, k vyznačení, dobudování, propojení a vytvoření okruhů hipostezek a samozřejmě počítáme s jejich propagací, což doposud nikdo v Moravskoslezském kraji nezastřešil," představila projekt mluvčí kraje Šárka Vlčková.

Příznivci hipostezek se obrátili také na vedení krnovské radnice. „Navštívila mě provozovatelka jedné stáje na Krnovsku s tím, že po vyznačení hipostezek se množství koní v lesích zvýší jen minimálně, protože většinu navržených tras příznivci jezdectví využívají už dnes a bez větších bez problémů," dodal místostarosta Brunclík, který rovněž hovořil o hipostezkách se zástupcem Lesní správy města Krnova.

„Lesníci mě zase upozornili na nedostatky projektu. Někde je například hipostezka vedena nelogicky pro cestě pro lesní techniku, přestože hned vedle ní souběžně vede stejným směrem vhodnější cesta, na které žádné kolize nehrozí. U Hošťálkov v oblasti Mořského oka je zase třeba sladit zájmy jezdců a pěších turistů nebo předejít devastaci nezpevněných lesních cestiček," dodal Brunclík.

Břidličná: stezky ano, odpočívadlo ne

Také na jiných místech regionu jsou hipostezky přijímány s rozpaky. Radní v Břidličné například schválili oficiální vyznačení hipostezky na městských pozemcích, povolení vjezdu pro jezdce na koních i zaznačení navržené trasy do map a publikacích, ale v otázkách budování infrastruktury pro koňskou turistiku už jsou opatrní. Zamítli například umístění odpočívadla a uvaziště pro koně u cesty na městském pozemku.

Lomnice: Kdo bude uklízet?

Nejen u radních, ale také u veřejnosti budí hipostezky rozpačité reakce. „U nás v Lomnici každý pejskař ví, že po svém psovi musí uklidit. Máme tu ale také jezdecké trasy plné koňských koblížků, které nikdo neuklízí, takže když jdete po nich pěšky, není kam šlápnout. Dokud koňákům nějaká vyhláška nenařídí, že mají po sobě uklízet, nemá smysl uvažovat o hipostezkách," reagoval na článek o chystaných hipostezkách čtenář z Lomnice.

„Podle mě vymýšleli trasy hipostezek jen tak od stolu nad mapou, protože jinak by je nemohli vést po cestách, které slouží ke stahování dřeva a pro přístup těžké lesní techniky. Mrzí mě, že na kraji nám nejsou schopni odpovědět na dotazy, jak to bude s hipostezkami fungovat v praxi. Kdo tam bude sbírat koblížky, kdo bude zodpovědný za úrazy, nebo jak se bude řešit, když se vyjížďka na koních bude překrývat s potřebami lesníků, těžařů nebo myslivců. Někdy až žasnu, proč někdo vypustil do světa tak nepřipravený projekt," uzavřela krnovská starostka Alena Krušinová.