Ministr Jurečka v červnu ujistil občany Nových Heřminov, že realizace přehrady je ve veřejném zájmu, a vyzval zastupitelstvo, aby předložilo své konkrétní požadavky k jednání.

Starosta Heřminov Ludvík Drobný mu ochotně požadavek obce znovu zopakoval: „Obec žádá, aby ministerstvo zemědělství umožnilo objektivní srovnání projektu přehrady s jinou alternativou protipovodňové ochrany.“

MINISTR HEŘMINOVŮM

„Při mé návštěvě vaší obce jsem se snažil vysvětlit nutnost realizace protipovodňových opatření na řece Opavě, jejíž stěžejní částí je výstavba nádrže v Nových Heřminovech.

Zároveň jsem zdůraznil, že i jiné varianty řešení byly pečlivě zváženy, ale nakonec po odborném posouzení byla tato varianta vyhodnocena jako nejvýhodnější,“ uvedl ve svém dopise ministr Jurečka a také písemně deklaroval, že vláda podnikne další kroky k přípravě nádrže a neuvažuje o žádném přehodnocení projektu.

Zástupci Heřminov kritizují vládu za to, že se alternativními variantami protipovodňové ochrany vůbec nezabývala. Zodpovědnost za zamítnutí bezpřehradových metod ochrany vláda ponechala na vodohospodářích mimo politiku. Heřminovy nemohly ovlivnit výběr vodohospodářů, kteří učinili tak zásadní rozhodnutí pro tuto obec.

„Celý systém byl navržen vyváženě za spolupráce několika resortů a za účasti předních odborníků této země,“ ujišťoval zastupitele v dopise Marian Jurečka.

Marian Jurečka (vpravo) a starosta Heřminov Ludvík Drobný (vlevo).
Ministr pozvané lidi nechal čekat

HEŘMINOVY ODPOVÍDAJÍ

Zastupitelé Nových Heřminov v písemné odpovědi ministrovi zemědělství konstatují, že jeho návštěva ani dopis nepřinášejí žádnou změnu v přístupu k požadavkům obce.

„Obyvatelé Nových Heřminov svůj postoj k projektu přehrady vyjádřili už v roce 2008 formou referenda. Následně pak v komunálních volbách v roce 2010 a 2014 zvolením zastupitelů, kteří většinově požadují objektivní odborné porovnání protipovodňové ochrany s přehradou a bez přehrady.

Za oněch 9 let mohl být náš požadavek dávno splněn a žádný spor mezi obcí a státem nemusel existovat. Vaše ministerstvo se však rozhodlo i prostřednictvím svého podniku Povodí Odry veškeré požadavky obce ignorovat a pokračovat v nátlaku na zastupitele,“ stojí v dopise Marianu Jurečkovi, který kromě heřminovského starosty a místostarosty podepsali i zastupitelé.

Heřminovští ujistili ministra Jurečku, že o nutnosti protipovodňových opatření na řece Opavě se žádný spor nevede.

„Naopak po protipovodňových opatřeních už dlouhá léta voláme. Pouze v názoru na jejich způsob se lišíme. Stále trváme na stanovisku, že seriózní porovnání varianty s přehradou a bez přehrady nebylo provedeno a nadále ho požadujeme,“ zopakovali Heřminovští znovu svůj požadavek písemnou formou.

Setkání starosty Nových Heřminov, ministra zemědělství a generálního ředitele Povodí Odry upozornilo na závažný problém. Přestože realizaci přehrady brání referendum, nové stavby kolem řeky Opavy dostávají výjimku.
Pod přehradou povolují stavět

CTÍ VOLEBNÍ PROGRAM

„Jakožto volení zástupci občanů Nových Heřminov považujeme za svou povinnost dodržovat svůj volební program. Příští komunální volby se budou konat už za rok a bude záležet jen na občanech samotných, jestli podpoří současný postoj zastupitelů, nebo podlehnou kampani plné slibů a vyhrůžek.

Do té doby prosím, pane ministře, změnu našeho postoje nečekejte,“ zakončily svou odpověď ministrovi Nové Heřminovy.

Ministr zemědělství Marián Jurečka
POZNÁMKA FIDELA KUBY: Vábení ministra