Zastupitelé Nových Heřminov zasedali 11. prosince. Přivítali také generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Pagáče, který přišel s novou iniciativou.

„Rádi bychom vám dali návrh na zahájení diskuse mezi Novými Heřminovy a Povodím Odry formou setkávání u kulatého stolu nad tématy, která si domluvíme. Rádi bychom diskutovali se všemi zastupiteli, jak koaličními, tak opozičními. Jak jsem zaznamenal, byla také u vás snaha o nějakého mediátora. My jsme zase volali po vládním zmocněnci, který by tuto činnost vykonával. Bohužel mám dopis z ministerstva, že na to nepřistoupí, takže si musíme pomoct sami,“ řekl Pagáč zastupitelům s tím, že i když se strany neshodnou, bude to aspoň příležitost vzájemně si vyjasnit situaci.

Zastupitelé Nových Heřminov oslovil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč s nabídkou diskuse u kulatého stolu. Obec tuto nabídku přivítala. Poprvé se sejdou v lednu.

„My jsme určitě nebyli ti, kdo se odmítl setkávat, takže tu vaši iniciativu vítáme a jsme připraveni,“ přivítal obrat v komunikaci starosta Heřminov Ludvík Drobný. „Pane starosto, dovolím si poznamenat, že vy jste říkal, že pro vás nejsem partner,“ připomenul Drobnému Pagáč.

„Jak se to vezme. Pokud já se pamatuji, tak naposledy jsme se pokoušeli vést s vámi jednání v červenci 2017. Dohodli jsme si témata a požádali jsme vás o konkrétní informace. Máme k tomu i zápis. Čekali jsme, že budete schopen naše dotazy zodpovědět. Odpověděl jste tím, že nejste do detailu seznámen s projektem, takže nemůžete reagovat. Slíbil jste, že se na to podíváte, a nic,“ připomenul starosta Drobný Pagáčovi, proč obec napsala stížnost ministrovi zemědělství, že s ní státní podnik Povodí Odry odmítá diskutovat.

Pracovníci Povodí Odry namísto zodpovězení konkrétních dotazů při veřejné prezentaci projektu doporučili starostovi Drobnému, aby se jako každý jiný občan šel na danou problematiku zeptat do informační kanceláře, kterou státní podnik zřídil v obci.

Zastupitelé Heřminov se s Povodím Odry dohodli, že poprvé se setkají u kulatého stolu v polovině ledna. Téma prvního setkání navrhl opoziční zastupitel Rastislav Vlček:

„Nás jako zastupitele by zajímalo, kde na území obce končí krajské Zásady územního rozvoje ZÚR, a kde začíná pravomoc obce z hlediska územního plánování. Domníváme se, že některé představy Povodí Odry, zejména v oblasti zástavby, nebudou v obci přijaty právě s nadšením, a právě proto bychom o nich chtěli diskutovat,“ uvedl Vlček s tím, že zastupitelé nemají představu, co je pevně stanovené krajem a co může ovlivnit obecní zastupitelstvo.

„Chceme pochopit, kde je území nazývané přehradou a kde začíná území nazývané protipovodňová ochrana obce Nové Heřminovy a jaké máme šance do toho vstupovat,“ upřesnil Ludvík Drobný téma lednového setkání u diskusního stolu. Technický ředitel Povodí Odry Petr Březina navrhl přizvat k tomuto tématu také úředníky, kteří zastupitelům objasní, jak vypadá situace z pohledu kraje.