Za pět minut dvanáct se obci Heřmanovice podařilo provést záchranné práce na rozpadající se huti, v níž se kdysi tavilo železo užitím dřevěného uhlí. Nebýt těchto nezbytných oprav, možná by se silně narušená pec do jara rozpadla.

Záchranné práce se povedlo dokončit těsně před tím, než Jeseníky i s drakovskou pecí zasypala velká nadílka sněhu.

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Bývalá Lorencova huť je dobře dostupná díky značené turistické trase z Vrbna na Rejvíz. Do všeobecného povědomí veřejnosti se pec dostala díky Lesní slavnosti Lapků z Drakova. Tuto největší lesní akci zde pořádá Spolek Přátelé Vrbenska.

Povinnost starat se o památku, což znamená především zajišťovat a financovat její opravy, ale zůstává obci Heřmanovice.

Lesní slavnost Lapků z Drakova vznikla před patnácti lety, aby připomenula tradici hutnictví a zpracování železa v Jeseníkách.
Lapkové se už patnáct let vrací do lesů u Drakova

K záchraně památky sice před patnácti lety přispěla finanční podpora necelého půl milionu korun od Moravskoslezského kraje, ale stačilo to jen na nejnutnější opravy. Jinak se obci a fanouškům dřevouhelné pece získávání dotací obci příliš nedaří.

Záchranné práce platí Heřmanovice

Financovat opravu nebo obnovu památky v plném rozsahu je nad možnosti rozpočtu malé obce. V roce 2023 Heřmanovice uhradily za záchranu památky přes dva miliony korun z vlastních prostředků. Práce začaly 18. září a skončily 23. listopadu. Pomohlo i to, že Biskupské lesy vyšly obci vstříc a pokácely okolní stromy do vzdálenosti zhruba dvaceti metrů.

„Udělalo se vše, co bylo nutné. Vše se konzultovalo s památkáři, kteří opravy schvalovali. Pec je nastříkána speciální hmotou, která vyplnila spáry mezi kameny, aby nevypadávaly. Dále se stáhla kovovými sítěmi a ocelovými lany, ta jsou podložena krátkými trámky, aby se lana nezařezávala do stěn. Celá stavba je přikryta plachtou, která ji kryje před povětrnostními vlivy, aby dovnitř nezatékalo a pec nedegradovala,“ popsal rozsah záchranných prací místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina.

Typický sudetský poklad čekal na půdě bývalého hostince v Linhartovech od války, až ho někdo objeví. Pracovníci  muzea pozvali do Krnova restaurátorku textilu, aby navrhla další postup. 6. dubna 2023
Krnov poprvé vystaví sudetský poklad z tajné skrýše na půdě

Dodal, že projektovou dokumentaci provedla firma Statika Olomouc, stavební práce pak provedla firma SASTA CZ z Brna, obě jsou to společnosti, které mají s podobnými projekty zkušenosti. Z oprav obec pořídila filmový záznam, o záchraně památky vznikne filmový dokument.

Co bude s památkou dál?

Otázkou zůstává, co bude s památkou dál. Podle místostarosty by bylo nejlepší, kdyby se podařilo areál alespoň v určitém rozsahu obnovit tak, aby bylo patrno, jak huť kdysi fungovala.

Obnovit celý areál již není reálné vzhledem k tomu, že jej přetíná silnice, po které se vozí dřevo z okolních lesů. Tato cesta je o dva metry výše, než byla kdysi úroveň tehdejšího provozu pece na výrobu železa. Pro úplnou obnovu areálu by se musela snížit úroveň terénu a cestu přeložit ještě níže.

Ideální by bylo, kdyby zde šlo demonstrovat tehdejší technologii výroby, tomu by napomohla obnova náhonu, kterým se přiváděla voda. Tohle už jsou ale vize, které jsou již zcela jistě nad možnostmi samotné obce.

Zastaralá vysoká pec fungovala jen krátce

Provoz vysoké pece byl ukončen zřejmě už ve 20. až 30. letech 19. století, když už vytěžené fosilní uhlí všude vytlačovalo to dřevěné na okraj zájmu. Nejprve pec využívaly železárny vratislavského biskupství. V roce 1822 si ji pronajali janovičtí Harrachové.

Panely na rýmařovském náměstí a na zámku v Janovicích u Rýmařova odkazují na Sarajevský atentát. Auto Gräf und Stift, ve kterém byl zastřelen následník trůnu s chotí, má garáž v Janovicích. Byt řidiče Lojky dnes slouží jako WC. Září 2023
Sarajevský atentát: tak nám zabili Ferdinanda. V autě z Rýmařova

Jedná se o poslední pozůstatek areálu Vavřincovy pece (Laurentii Hochofen), postavené současně se sousedním Kristiánovým hamrem. Technologie tavby železa pomocí dřevěného uhlí byla zastaralá již v době výstavby pece, proto provoz huti trval jen krátce.

V roce 1853 byl areál zlikvidován. Zůstalo z něj pouze kamenné těleso vysoké pece. Ta je dnes jediným pozůstatkem dřevouhelných vysokých pecí v kdysi proslulé sudetské železářské oblasti Jeseníků. V okolí objektu se dodnes nachází zbytky vysokopecních strusek a zbytky dřevěného uhlí. Také je zde dodnes patrná rýha vodního náhonu.

Dřevouhelná vysoká pec Drakov je památkově chráněna od května 1958. V majetku obce Heřmanovice je od roku 1995.