„Oblak par se fiktivně rozšířil na vedlejší restauraci a čpavkové páry způsobily bezvědomí číšníka. Tato skutečnost byla oznámena na operační středisko hasičů v Bruntále,“ uvedl profesionální bruntálský záchranář Miroslav Vaněk.

Akce k záchraně vypukla v devět hodin ráno. Zúčastnily se jí tři jednotky: ze stanice Rýmařov vyjeli s vozem CAS 24 T 815, z bruntálské stanice s CAS 24 T 815 a protichemickým automobilem, rýmařovští dobrovolní hasiči přivezli automobil CAS 32 T 148. Ihned po příjezdu provedla první jednotka průzkum místa. Záchranáři byli oděni do plynotěsných obleků. Nejprve vyhledali zraněného číšníka. Ten byl po dekontaminaci předán do péče zdravotníků.

Další hasiči zkrápěli oblaky čpavku, zajišťovali očistu zasažené oblasti a měřili koncentraci smrtící látky. „Po celou dobu zásahu byli na místě přítomni zástupci obce Rýmařov a společně s hasiči tímto způsobem prověřili havarijní plán na tento objekt,“ dodal Miroslav Vaněk