Nevyráželi však naostro. Jednalo se o prověřovací námětové cvičení na téma Požár skladu výrobků společnosti Advanced Plastics spol. s r.o.

Ve fabrice záchranáři provedli zásah v rámci cvičného požárního poplachu uvedené společnosti. Účastnilo se jej sedm hasičů jednotky města. Cílem bylo prověřit bojovou připravenost jednotky, ověření dojezdových časů, rychlosti zásahu a provedení evakuace osob a seznámení se s daným prostředím a provozem společnosti.