Tomášek od svého narození trpí vrozeným strukturálním defektem mozečku, odborníky označovaném jako Chiariho malformace, a krátce po narození mu byl diagnostikován také Hydrocefalus čili zvýšený objem mozkomíšního moku v dutinách mozku, posléze také epilepsie.

Kvůli vážné chorobě se pro Tomáška staly nemocnice téměř druhým domovem a má za sebou již několik operací hlavičky. Zdravotní stav mu nedovoluje chodit, samostatně se najíst a napít ani správně mluvit.

Pomoci má sbírka

Bohužel léčba je finančně náročná, a proto se město Kopřivnice rozhodlo uspořádat pro Tomáška sbírku víček, jejichž prodejem se získají peníze na léčbu Tomáška pomocí Bobathovy metody. A právě tuto bohulibou sbírku se rozhodli podpořit i mladí hasiči z Holčovic.

Pomůžeme také!

Na začátku března se rozhodli Mladí hasiči z Holčovic, že chtějí Tomáškovi pomoci, a tak se rozhodli začít sbírat plastová víčka. Mladí hasiči si na vlastní náklady vytiskli letáčky, které roznesli po okolí a různými způsoby dali najevo všem okolo svůj záměr sbírat víčka právě pro Tomáška.

„Do sbírání jsme se pustili s vervou sobě vlastní a předčili všechna očekávání. Za půl roku se v naší klubovně nasbíralo neskutečných téměř 280 kilogramů víček," řekl vedoucí hasičů David Sztyper.

Kilogram víček vykupují specializované firmy za šest korun. Celkově se po celé republice vybralo 1,7 tun plastových vršků. Malý Tomášek tak od dárců získal 10 200 korun, které mu zaplatí mnohé léčebné náklady.

„Jsem moc rád, že jsme se do akce zapojili a že se nám povedlo nasbírat tolik víček. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří naši výzvu vyslyšeli a sbírali spolu s námi," neskrývá nadšení vedoucí mladých hasičů David Sztyper.

Na tom, že se povedlo nasbírat tolik víček, mají zásluhu nejen mladí hasiči, ale také všichni, kteří se jejich entusiasmem rádi nechali nakazit.

Ruku k dílu přiložily děti z Kroužku mladých hasičů, ale také jejich rodiny a v neposlední řadě jejich snahu podpořil také Obecní úřad Holčovice. Dobrou vůli pomáhat ukázaly také děti ze základní školy v Holčovicích, Mikulovicích a Rovni. A poděkování patří také rodině Vašendově z Města Albrechtic, která výrazně sbírku podpořila.

„Byli jsme překvapeni, že se do sběru přihlásili lidé i ze vzdálených míst České republiky a pomohli nám přispět na léčbu Tomáška. Všem moc děkujeme za jejich úsilí a budeme rádi, pokud se zapojí do dalšího sběru," řekla Marta Marková, koordinátorka sbírky, jejímž organizátorem bylo město Kopřivnice.