„Svou práci děláte dobře. Díky za to, jakým způsobem reprezentujete náš krajský hasičský sbor,“ prohlásil Vladimír Vlček na dvoře centrální hasičské stanice v Opavě a podobně vyjádřil svůj vděk o dvě hodiny později na dvoře centrální hasičské stanice v Bruntálu s tím, že tato ocenění nejsou automatická.

Profesionální hasiči z Opavska a Bruntálska obdrželi medaili za věrnost druhého stupně (min. 20 let věrné služby) a třetího stupně (min. 10 let). Nprap. Václav Vlachynský ze stanice Bruntál dostal medaili za věrnost 1. stupně, tedy za více než 30 let poctivé služby. „Není to poděkování jen vám, ale i našim blízkým, bez nichž bychom tuto práci nemohli dělat,“ poznamenal Vladimír Vlček při nástupu na dvorech opavské a bruntálské stanice.

Letos je předávání medailí hasičkám a hasičům HZS MSK komornější – jen podle okresů a bez diváků. Zde bruntálští hasiči.Václav Vlachynský.Zdroj: HZS MSK

Václav Vlachynský, který by za normálních okolností obdržel medaili při slavnostním aktu na Pražském hradě či v obdobně významném objektu, už u profesionálního sboru pracuje více než 33 let a určitě ještě pár měsíců vydrží. Jen technikem spojové služby. Po celou dobu sloužil na bruntálské stanici, nikde jinde. „Pomáhal jsem ji na začátku své kariéry i stavět,“ upozornil s úsměvem.

Medaili za věrnost 1. stupně, tedy za poctivou práci minimálně po dobu úctyhodných 30 let, obdržel technik spojové služby nprap. Václav Vlachynský ze stanice Bruntál.

Poslední tradiční předávání medailí (celokrajské) se v Moravskoslezském kraji konalo v lednu 2019, předával je ministr vnitra Jan Hamáček. Tentokrát jsou oslavy kvůli covidovým opatřením „komorní“, tedy omezené – rozdělené na územní odbory (okresy), bez významných hostů, rodinných příslušníků, doprovodných akcí i bez podávání rukou při přebírání ocenění od generála Vlčka. Někteří z výjezdových hasičů ve službě přitom přebírali medaile v zásahovém oblečení.

Jako první dostali minulý týden medaile za věrnost a ocenění za covidovou činnost profesionální hasiči z ostravského územního odboru (přes 70 hasičů i hasiček). Ve zbývajících třech územních odborech HZS MSK se bude oceňovat už tento čtvrtek a pátek.