Požehnal mu farář Dariusz Jan Cecerski z bruntálské římskokatolické farnosti.

Žehnání nového praporu bylo mimořádně slavnostní událostí. Do velkého sálu bruntálského Společenského domu se sjely desítky hasičů z celého bruntálského okresu.

„Prapory byly od nepaměti symbolem nejrůznějších cechů, spolků a sdružení a sjednocovaly je. Stejně tak tomu bude i u nás. My hasiči budeme pod tím praporem provádět jak represivní činnost, čili hašení ohňů, tak i sportovní činnost v požárním sportu a také zábavu. V obcích už některá sdružení svůj prapor mají, a tak ten okresní bude tak nějak nad nimi, jako velitel,“ vysvětlil starosta okresní organizace dobrovolných hasičů Oldřich Orság.

Dobrovolní hasiči mají v okrese Bruntál tisíc šest set členů od těch nejmenších až po zasloužilé hasiče seniory. Při své činnosti úzce spolupracují s profesionálními hasiči. „Je dobře, že obce na své hasiče pamatují a vybavují je. Je třeba si uvědomit, že činnost dobrovolných hasičů je skutečně dobrovolná a neplacená. Ti hoši jsou vlastně připraveni čtyřiadvacet hodin denně k výjezdu ve vlastním volnu. Bez nich to prostě nejde, nedokážu si to ani představit,“ sdělil ředitel Hasičského záchranného sboru Bruntál Jiří Patrovský.

Slavnostního shromáždění k žehnání praporu využilo vedení okresní organizace hasičů k předání pamětních medailí ke 100. výročí založení Československa, čestných uznání a ocenění zasloužilých hasičů. 

Ladislav Olejníček