Slezská Harta 2010, soutěž ve vodním záchranářství, je lákavá pro hasiče a záchranáře jako přímé aktéry i pro veřejnost. Náročné klání má na programu dvanáctého ročníku ve středu 16. června od 9 hodin záchranu tonoucích z vody, poskytnutí první pomoci i transport pomocí motorového člunu. Kritériem hodnocení je i zvládnutí techniky jízdy s motorovým člunem. Snahou je předávání zkušeností mezi jednotlivými týmy v záchranářské činnosti.

Publikum každoročně s oblibou sleduje záchranu tonoucího z vody, resuscitaci tonoucího, hod záchrannou pomůckou na cíl, techniku jízdy člunu, slalom i couvání, ošetření zraněného a jeho transport, předání zraněného zdravotnické záchranné službě i vysoce atraktivní tažení tonoucího ke břehu. Časový limit na splnění všech úkolů je čtyřicetiminutový, za každých třicet vteřin nad limit jsou stiženi aktéři trestným bodem.

Na každém z osmi stanovišť mohou záchranáři získat až patnáct bodů. Body z jednotlivých stanovišť se sčítají. Vítězí ten tým, který získá největší počet bodů. Pokud by dosáhla první tři družstva shodného počtu bodů, čeká je další disciplína.

„Soutěže se účastní pětičlenné týmy jednotek požární ochrany a Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, vždy po jednom veliteli a čtyřech záchranářích,“ řekl ředitel okresních profesionálních hasičů Jiří Patrovský.

Povinnou výstrojí a výzbrojí jsou záchranná plovací vesta, ochranná přilba pro práci na vodní hladině, oděv chránící proti vodě a záchranný pás. K ruce musí mít soutěžící i zdravotnická nosítka, vakuové matrace, dlahy, krční límce, řádně vybavenou lékárníčku a další pomůcky. Startuje se na člunu z mola, soutěž končí vytažením figuríny na vyznačené místo na břehu.