K čemu jsou hlásiče

Bruntálský okres vybavili profesionální hasiči během minulého týdne elektronickými mluvicími sirénami.

Od loňského roku instalovali na výškové či vyšší budovy na vesnicích v rámci kraje celkem sto dvacet devět moderních elektronických sirén, které mohou sloužit i jako obecní rozhlasy. Z toho dvaceti šesti hlásiči vybavili hasiči budovy bruntálského okresu.

K čemu jsou vlastně požární hlásiče dobré? „Nejde o hlásiče, jako spíše o elektronické sirény, prostřednictvím kterých se dá hovořit. Nahrazují rotační sirény, které léta sloužily, ale jsou již zastaralé, a jde z nich pouze signál, zatímco do sirén lze mluvit, a lze je využít i jako rozhlas, což je výhodou především v menších obcích," řekl při instalaci nové signalizační techniky na panelovém domě v ulici U Rybníka v Bruntále mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.

Než se hasiči přesunuli do Bruntálu, instalovali elektronické mluvící sirény ve Valšově. Obec může sirény využívat jako zpravodajskou techniku.

Signalizace coby rozhlas

„Pomocí SIM karet může starostka obce vysílat zpravodajství touto formou i v době své nepřítomnosti," uvedl Petr Kůdela. Signalizaci by měli oprávněné osoby vyzkoušet nejméně jednou měsíčně, aby byla zajištěna její plná funkčnost. Využití může být častější v obcích, kde systém poslouží jako obecní rozhlas.

Právě instalací nových sirén došlo k vylepšení a zejména rozšíření oblasti slyšitelnosti sirén v systému vyrozumění i varování a doplnění ostatních prvků varování jako je rozhlas a mobilní způsoby hlášení.

„Nově jsou v provozu tři elektronické sirény ke stávající jedné na budově městského úřadu a třem takzvaným rotačním sirénám. Nové sirény budou umístěny na objektu bývalé radnice na náměstí Míru, na stanici Hasičského záchranného sboru v Zeyerově ulici na obytné budově U Rybníka 8," uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Sirény jsou přednostně ovládány z Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. V případě potřeby budou pro dálkové ovládání za pomoci mobilních telefonů určena tři telefonní čísla, resp. tři mobilní telefony. „Použití sirén bude v takovém případě podléhat rozhodnutí starosty města," dodal mluvčí Ondrášek. To samé pravidlo platí i pro ostatní obce, které signalizační novinku získaly.

V bruntálském okresu jde mimo Bruntál například o obce Břidličná, Dvorce, Dívčí Hrad, Lomnice u Rýmařova, Petrovice a Rýmařov. Po dvou sirénách mají ve Městě Albrechticích a Úvalně.

Bruntál z výškové budovy

Profesionální hasiči během instalace moderních elektronických sirén 26. listopadu umožnili našim novinám nafotit Bruntál z domu největšího sídliště ve městě Dolní.

Jen pár obyvatel nejvyšších pater panelových domů má tu možnost prohlédnout si město shůry. Nabídly se nám zajímavé pohledy ve směru na Olomouc a Uhlířský vrch nebo na Kobylí rybník, evangelický kostel a bývalý Moravolen.

Domečky v ulicích pod Uhlířským vrchem se jeví ze střechy paneláku v ulici U Rybníka jako sestavené z dětské stavebnice. „Takový pohled se opravdu nenaskýtá všem a každý den. To jen u příležitosti dnešní instalace moderních elektronických sirén," řekl na střeše panelového domu mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.

Sirény je možné využívat jako klasické varovné signály v souvislosti s aktuální mimořádnou událostí. „Varovné informace budou mít formu známého zvukového signálu typu všeobecná výstraha či požární poplach a dále přednastavených slovních informací v případě nebezpečí zátopové vlny, chemické havárie, radiační havárie a tak podobně," nastínil možnosti mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Sirény lze využívat taktéž coby místní rozhlas.

Nové moderní sirény už majíBruntál
Břidličná
Dvorce
Dívčí Hrad
Lomnice u Rýmařova
Petrovice
Rýmařov
Město Albrechtice
Úvalno
zdroj: krajští hasiči