Před novou hasičárnou v pátek 5. listopadu rudoltičtí hasiči přivítali kolegy z partnerské jednotky ve Vizovicích. Přišli zvědaví školáci i starostové z okolních obcí. Kromě náměstků hejtmana a pana faráře dorazil i pohádkový dědeček, vojáci z prusko-rakouských válek a místní ochotníci, kteří při každé příležitosti vymyslí nějakou legraci.

Malý zázrak

Ředitel profesionálního hasičského sboru okresu Bruntál Jiří Patrovský situaci ve Slezských Rudolticích dobře zná.

"Pro mě je to malý zázrak, že tak krásný objekt v Rudolticích opravdu stojí. Hasičům se tak několikanásobně zlepší podmínky pro jejich činnost. Jejich úloha je vzhledem k rozloze a charakteru tohoto území velmi potřebná. Po takové základně toužili všichni zdejší hasiči, ale trvalo to příliš dlouho, takže někteří se dnešního dne ani nedožili," řekl Jiří Patrovský a popřál bych rudoltickým hasičům, aby se z každého zásahu vrátili na svou základnu v pořádku.

Covidu a drahotě navzdory

Hasičskou zbrojnici se podařilo dokončit v tak krátkém čase a ve vysoké kvalitě především díky dodavatelské firmě Ekobau invest z Hradce nad Moravicí.

"Věděli jsme, že je s nimi výborná spolupráce, protože to nebyla jediná investice, kterou realizovali ve Slezských Rudolticích. Už zde odvedli stavební práce asi za 20 milionů," zahájil slavností otevírání nové hasičské zbrojnice starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Budova byla postavena v relativně krátké době. Díky příznivému počasí první práce začaly ještě v prosinci 2020. Oficiálně byla stavba dokončena 31. října 2021.

"Ještě včera jsme tady finišovali s nějakými pracemi, abychom se dnes mohli radovat, že dobrá věc se podařila. Nová hasičárna je o to cennější, že jsme ji dokončili za situace, kdy rekordně rostou ceny stavebních prací na a trhu se začíná projevovat nedostatek některých stavebních materiálů. A do toho nás trápil covid. To všechno se podařilo překonat," konstatoval starosta Pargač.

Přát hasičům hodně zásahů? Raději ne

Novostavba hasičské zbrojnice stála 9,2 milionu. Polovinu zaplatilo Generální ředitelství hasičského sboru. Moravskoslezský kraj se podílel 25 procenty. Zbytek asi tři miliony zůstal na obci Slezské Rudoltice.

"Jsou to nemalé peníze, které přichází do našeho regionu, a to nejen na hasičskou zbrojnici. Zejména peníze, kterými nám pomáhá kraj, jsou tady vidět všude kolem. Třeba na úzkokolejce Osoblažce nebo na našem zámku," řekl starosta Pargač a popřál hasičům, aby jim budova dobře sloužila a splnila jejich očekávání.

"Samozřejmě nemůžu hasičům přát, aby měli hodně zásahů a přivolávat katastrofy," usmál se starosta a požádal pana faráře, aby požehnal dokončenému dílu.