Přehradní nádrž Slezská Harta se na řece Moravici u stejnojmenné osady začala stavět v roce 1987. Původně měla být dokončena již v roce 1992, v důsledku tehdejších celospolečenských změn však k tomu došlo až o pět let později. Svou opodstatněnost prokázala ještě před svým oficiálním dokončením - při katastrofických povodních v létě 1997, kdy zachytila 48 milionů metrů krychlových vody a urychlila tak její napouštění a uvedení do provozu.

„Přestože přehrada měla původně sloužit mimo jiné i jako zásobárna pitné vody, dnes je důležitá především jako protipovodňová ochrana,“ připomenul při oslavách desetiletého provozu generální ředitel Povodí Odry Pavel Schneider.

Přehrada dnes sice stále patří k nejhezčím v zemi, přesto příliš turistů neláká. Okolní obce i podnikatelé nyní chtějí s pomocí evropských dotací vytvořit v okolí Harty zázemí pro cestovní ruch. V kraji zatím téměř neobjeveném turisty chybí především hotely, kempy a restaurace. Současně se plánuje výstavba golfových hřišť, přístavišť, tenisových kurtů a dalších atrakcí.

„Slezská Harta by jednou mohla být Lipnem Moravskoslezského kraje,“ uvedl nedávno s nadsázkou náměstek hejtmana Pavel Drobil. Kdo má zájem si přehradu prohlédnout včetně jejích „útrob“, má tuto možnost právě dnes, kdy se koná při příležitosti jejích desátých narozenin den otevřených dveří. Prohlídky trvají zhruba hodinu a poslední začíná ve 14,30 hodin odpoledne.