"Okolí Slezské Harty má obrovský potenciál pro rozmach cestovního ruchu na Bruntálsku. Také proto patří rozvoj této oblasti mezi priority Moravskoslezského kraje," řekl na setkání k desátému výročí zahájení provozu přehrady hejtman Evžen Tošenovský.

Přehrada má pro kraj podle hejtmana strategický význam. "Její spojení s údolní nádrží Kružberk znamená dostatek vody pro domácnosti i průmyslové podniky ve velké části regionu. Zcela zásadní je její význam v souvislosti s protipovodňovou ochranou, důležitý je i přínos v období sucha," dodal hejtman. Přehrada totiž může část vody vypustit, a zvýšit tím minimální průtoky v řekách Moravici, Opavě i Odře.

Okolní obce i podnikatelé nyní chtějí s pomocí evropských dotací vytvořit v okolí Harty zázemí pro cestovní ruch. V kraji zatím téměř neobjeveném turisty kromě zázemí pro volný čas chybí především hotely, kempy a restaurace. Současně se plánuje výstavba golfových hřišť, přístavišť, tenisových kurtů, základen pro rybáře nebo umělého lyžařského svahu se sáňkařskou dráhou.

"Teď to zní možná nereálně, ale Slezská Harta může jednou být Lipnem Moravskoslezského kraje," řekl nedávno náměstek hejtmana Pavel Drobil.

Kraj chce obce i podnikatele podporovat při získávání dotací z fondů Evropské unie. Slezská Harta je nejmladší a nejmodernější přehrada postavená v České republice, současně je největší moravskou přehradou. Byla vybudována za více než dvě miliardy korun. Podle plánů se měla napouštět postupně až do roku 2002, do plánů vodohospodářů však výrazně zasáhly povodně v roce 1997, které přehradu z 80 procent naplnily.