Soutěž ve vodním záchranářství záchranných týmů jednotek požární ochrany a vodních záchranných služeb Českého červeného kříže připravili na 27. června Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, krajským Územním střediskem záchranné služby a Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže Bruntál. Poutavá akce nese název Slezská Harta 2007.

„Soutěž se koná na stejnojmenném vodním díle při soutoku Moravice a Černého potoka,“ řekl Miroslav Vaněk, člen Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál. Vše vypukne v osm hodin ráno, kdy se účastníci z řad záchranných týmů dostaví k prezentaci v místě soutěže. Samotné klání začne o hodinu později. „V 9.10 až 9.15 hodin proběhne porada velitelů (vedoucích) a rozhodčích, přítomní si vylosují pořadí,“ uvedl Miroslav Vaněk.

Pravděpodobný konec soutěže stanovili pořadatelé na čtrnáctou hodinu, kdy je naplánováno přátelské posezení u vody. „Přihlášky zasílejte do 22. června na adresu územního odboru Bruntál (HZS MSK, územní odbor Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál), telefonicky na číslo 950 740 110 nebo případně rovněž na e-mail: jiri.patrovsky@hzsmsk.cz,“ vyzval zájemce Miroslav Vaněk. Startovné vyjde každé družstvo na pět set korun. Ještě v den před konáním soutěže bude zajištěn bufet, počítá se s postavením stanů pro zájemce o přespání. Spacáky je nutné přivézt s sebou. „Zájem o přespání uveďte v přihlášce,“ dodal Miroslav Vaněk.