Jak se vaše škola připravovala na druhý ročník státních maturit?

Velmi pečlivě. „Technická" příprava začala v listopadu 2011. Prověřila se například funkčnost datového digitálního terminálu, kontrolovala se úplnost a správnost všech vložených dat. Máme samozřejmě zkušenosti z minulého roku, ale musíme reagovat na řadu změn, které čekají maturanty letos. Jednak didaktický test a písemná práce předchází ústní zkoušce; jednak písemnou práci nehodnotí učitelé naší školy.

Jsou letos komplikace srovnatelné s minulým rokem?

Vždycky vás něco překvapí a zaskočí. Zatím ale pracovníci CERMATU pomohli vyřešit nejednu zapeklitou situaci. Obdivuji jejich trpělivost.

Myslíte, že letošní výsledky a průběh maturit budou lepší než loňský rok?

Úspěšnost žáků u maturit je závislá také na jejich přípravě a zodpovědnosti, s jakou ke zkoušce přistoupí. Vím, že pro mnohé není didaktický test vhodným způsobem ověření úrovně jejich znalostí. Zatím však existuje možnost písemné a ústní zkoušky, které komplexněji ukazují dovednosti žáka.

Jaké to je pak, když někdo ze studentů u maturity neuspěje?

V loňském roce jsme se snažili účinně pomoci neúspěšným žákům. Mnozí učitelé rozebírali společně s maturanty testové úlohy, nabízeli konzultace. Maturita je sice cílovou stanicí středoškoláků, ale když jí projedete o něco později, není to žádná katastrofa.

Jak to bude v dalším roce? Už máte nějaké informace?

Očekávají se další změny, ale na jejich přesnou podobu si budeme muset ještě počkat.

Radek Vráblík