Jde o vzdělávací jazykový program na gymnáziu v Krnově, který je zaměřený na zavedení nových metod do výuky cizích jazyků. Krnovští studenti komunikují se svými vrstevníky v zahraničí prostřednictvím internetu anglicky, francouzsky, španělsky i německy.

„Nový vzdělávací program se skládá ze tří modulů. Prvním je modul komunikace se studenty z jiných zemí na dané téma prostřednictvím programu Skype. Druhým modulem jsou konverzační hodiny s rodilým mluvčím, při nichž se obě strany navzájem vidí a diskutují na zvolené téma.

Třetím modulem je E-learningový vzdělávací program vytvořený v prostředí Moodle, při čemž se k výuce jazyka také využívají počítače a internet. Tento program se postupně vyvíjí, ověřuje a doplňuje. Je využíván lektory na gymnáziu k výuce angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny, řekl manažer projektu Luděk Richter.

Hlavním předpokladem pro zavedení těchto metod do výuky je perfektně vybavená jazyková učebna pro audio-video přenosy s rodilými mluvčími a se studenty z cizích zemí.

Díky finanční podpoře projektu z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla na gymnáziu vybavena jazyková učebna novým nábytkem, počítači, dataprojektorem, kamerou, vysokorychlostním internetem a dalším potřebným zařízením.

Výuka je náročnější, ale takézajímavější

Přínos projektu pro studenty popisují lektorky angličtiny Lenka Kutálková a Hana Váňová: „Máme za sebou první konverzační hodiny s rodilou mluvčí Anne Fox, které proběhly ve skvělé atmosféře.

Naši studenti překonali počáteční ostych a strach z chyb a diskutovali nejen na předem dané téma Vánoc, ale došlo také na improvizované dotazy, na které lektorka odpovídala lehce a s vtipem. V hodinách využíváme veškerou dostupnou techniku, která nám otevírá další možnosti práce se studenty.

Díky novým metodám je výuka jazyka pestřejší a zajímavější, ale také je pro všechny náročnější. Za největší přínos považujeme možnost snadno si ověřit teoretické poznatky v praxi. Příležitost využít znalosti z výuky ke komunikaci, což je pro nás všechny velkou motivací.“