Pojďme si připomenout zápis v městské kronice z roku 1965. Kronikář Vladimír Blucha tehdy zaznamenal, jak probíhaly oslavy dvaceti let od konce druhé světové války. V kronice popisuje, jaká to byla sláva, když se do Krnova přijel znovu podívat sovětský velitel osvoboditel, generál Vinogradov.

Obyvatelé města vzpomínali na události před dvaceti lety, na sovětské vojáky, kteří padli při osvobozování Krnova, a jako projev díků byl do Krnova pozván sovětský velitel z roku 1945 generálmajor Ivan Alexejevič Vinogradov s chotí kpt MUDr . Alexandrou Vasiljevnou Vinogradovovou.

Prožili u nás krásné májové dny a byli středem pozornosti všech občanů města.

Manželé Vinogradovovi byli po dobu svého pobytu ubytováni v hotelu Slezský domov v Krnově. Měli k dispozici tlumočnici, která je všude provázela. Zúčastnili se prvomájových oslav v Krnově, prohlédli si město a byli přítomni též na slavnostním zasedání pléna Městského národního výboru v Krnově, které se konalo na počest 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou v sobotu dne 8. května 1965 ve 12.30 hodin ve velkém sále Slezského domova v Krnově.

Zde obdržel generálmajor I. V. Vinogradov z rukou předsedy Městského národního výboru v Krnově soudruha Josefa Bači titul „Čestný občan města Krnova" spolu s příslušným diplomem.

Při udělení tohoto titulu byl generálmajor Vinogradov velmi dojat a v poděkování prohlásil, že si bude této cti vážit po celý svůj život tak, jako si váží vyznamenání za účast v ruské revoluci v roce 1905. Udělení titulu čestného občana města Krnova chápe jako poctu sovětským vojákům, kteří bojovali a umírali při osvobození našeho města.

Po ukončení zasedání byly položeny věnce a kytice u památníku osvobození města Krnova ve Smetanových sadech. Pietního aktu se zúčastnili oficiální činitelé i hosté, mládež, mnoho občanů a oba sovětští hosté. Ti jistě vzpomínali na padlé rudoarmějce, kteří zaplatili svými životy svobodu našeho města a byli původně pohřbeni před dnešním památníkem osvobození města.

Tuto přátelskou návštěvu manželů Vinogradovových v Krnově zprostředkoval Městský výbor KSČ v Krnově, Svaz československo – sovětského přátelství a Svaz protifašistických bojovníků. Návštěva trvala od 30. dubna do 14. května 1965.

Hlavní pobyt hostů byl v Krnově, ale prohlédli si též místa v naší republice, která poznali při osvobozovacích bojích v roce 1945. Dne 9. května se zúčastnili vojenské přehlídky na Letné v Praze a pak odpočívali v Karlových Varech.
Jejich pobyt v Krnově měl pěkný průběh, všechna setkání byla velmi srdečná.

Jak krnovští občané, tak jejich milí hosté budou mít na tyto dny jistě dlouho velmi krásné vzpomínky. Naše město tak splatilo část svého dluhu svým osvoboditelům.

close . info Zdroj: . zoom_in