Dům je jednopatrový a jeho štít je typický pro slezskou architekturu poloviny šestnáctého století. Do roku 1958 dům sloužil jako městské muzeum. Dnes v přízemí funguje na náměstí Míru trafika a z ulice M. Tyrše vedou dveře do zázemí České pošty.

Klub Za starý Bruntál mnohokrát připomínal, že jde o historický majetek města a že by město mělo usilovat o jeho navrácení. Bruntálská radnice tvrdí, že se tak dělo, ale bohužel marně. „Pokud jde o zájem města Bruntál, ten se soustředil na Gabrielův dům, který je ve vlastnictví České pošty," potvrdil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Za jakých okolností by se byla Česká pošta budovy ochotna vzdát, co by pro to bruntálská radnice mohla a měla udělat?

„Město Bruntál opakovaně žádalo Českou poštu o bezúplatný převod této budovy, naposledy to učinil současný starosta Petr Rys v dubnu roku 2011," uvedl mluvčí Ondrášek. Ze strany České pošty však přišla odpověď, že převod budovy není možný, protože tento majetek není pro Českou poštu majetkem zbytným. Budova patří státu a Česká pošta jej potřebuje pro svůj provoz.

Možný není ani případný prodej. „Z dostupných informací mohu potvrdit zájem bruntálské radnice o odkup nebo převod budovy. Tato snaha je u nás evidována od roku 2007," sdělila Marta Selicharová, mluvčí odboru komunikace České pošty.

Díky vstřícnosti České pošty v Gabrielově domě alespoň jedna místnost slouží pro občasné výstavy. Klub Za starý Bruntál zde začal pořádat výstavy, nyní se zde koná výstava ke stému výročí vypuknutí první světové války. Otevřeno je úterý až pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin, a to až do 28. června.

Gabrielův dům tak, jak jej ještě zná starší generace.

.