Výstava představuje výtvarná díla dětí ze základních škol a dětských domovů na Krnovsku, Opavsku a Bruntálsku. Děti ve věku 6 až 18 let pracovaly na různých tématech, do kterých se prolínají motivy romské kultury, čardáše a tanečního folkloru. Je zde vystaveno na 70 dětských obrazů.

Výstavu uspořádala organizace Eurotopia, Na vernisáži se představila se taneční skupina New Age, která působí v Krnově od roku 2011 na ulici Československé armády pod nízkoprahovým zařízením Caravan.

Eurotopia je nezisková organizace, která pomáhá lidem v obtížné životní situaci a především rodinám s dětmi. Nabízí sociální služby, právní poradenství i terapeutickou podporu v Opavě, v Krnově a v Rýmařově, ale také terénní a komunitní práci. Provozuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, doučování i akce pro veřejnost zaměřené na rodiny s dětmi a na romskou kulturu.

Obrazy vystavené v Prioru vytvořily děti, které se zapojily do výtvarné soutěže. Tu uspořádala naše organizace Eurotopie.CZ, o.p.s. Tato soutěž probíhala v říjnu a listopadu a vyvrcholila slavnostním vyhlášením vítězů v kostele sv. Václava. Zapojilo se do ní 62 dětí.

Všechny soutěžní práce budou k vidění až do 14. listopadu v prostorách obchodního domu Prior v Krnově od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin. V sobotu jen od 8 do 12 hodin. Součástí výstavy je také prezentace materiálů mapujících tradice, způsob života a integraci romské minority v našem regionu. Akci podpořilo Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj i grant z Norských fondů.