Loňská top desítka

Úvod setkání bude patřit vyhodnocení loňské top desítky, do níž občané nominovali problémy jako pracovní příležitosti; lepší propojení cyklostezek, cyklopruhy, propojení průmyslové zóny; budování a rekonstrukce multigeneračních hřišť; školní hřiště (Žižkova, Dvořákův okruh) – rekonstrukce, modernizace; bezpečný přechod u sokolovny; lepší stravování ve školních jídelnách; oživení atraktivity Šelenburku; rekonstrukce divadla; kontejnery na bioodpad.

Od členů vedení města se občané dozví, jestli se problémům město věnuje a jak je řeší.

„Následovat bude vydefinování problémů pro tento rok. Účastníkům opět nabídneme několik oblastí, do kterých se mohou zapojit, například sociální služby, volný čas, životní prostředí, školství, bezpečnost ve městě, strategický rozvoj města a další," uvedl koordinátor Zdravého města Krnov Tomáš Kolárik.

U Mladého stolu

Kromě občanů jsou k diskusi pozváni také zástupci studentů. „Ti budou u Mladého stolu společně hledat problémy napříč všemi oblastmi," doplnil Tomáš Kolárik. Z každé oblasti pak účastníci fóra vyberou dva největší problémy, o jejichž závažnosti nakonec budou hlasovat.

Z tohoto hlasování vzejde desítka problémů, kterým se říká 10P. Ta bude v následujících týdnech ověřena anketou mezi občany.

Nově záporné hlasy

„Anketa bude letos jiná než v předchozích letech. Rozhodli jsme se vyzkoušet hlasovací systém Demokracie 2.1, který oproti klasickému hlasování, v němž má respondent k dispozici pouze jeden hlas, umožňuje mnohem přesnější vyjádření preferencí díky takzvanému efektu více hlasů. Systém umožňuje udělovat i hlasy záporné. Od změny si slibujeme větší spokojenost lidí s výsledkem," říká Tomáš Kolárik.

Problémy, které budou ověřeny anketou, se bude následně zabývat zastupitelstvo města, které by se mělo zavázat k jejich řešení.