"Díky projektu si mohli na Kysucích opravit historický uzavřený vůz a s námi vytvořili společné propagační materiály. Ve vlaku z Třemešné do Osoblahy se můžete těšit na folklórní vystoupení kysuckého souboru, představení společné propagace a také kysucké Historické lesní úvraťové železnice. Budou pro vás také nachystány tematické brožury, tašky a magnetky - to vše zdarma!," zvou Slezské zemské dráhy na sobotní parní jízdu.

Vernisáž prkenné křížové cesty v zaniklé vesnici Pelhřimovy na Osoblažsku. 22.7. 2002
Unikát z Osoblažska, prkennou křížovou cestu studenti představili veřejnosti

Fanoušci úzkokolejek často nosí trička s číslem 760. Přesně 760 milimetrů jsou od sebe vzdálené kolejnice na Osoblažce i na lesní úvraťové železnici ve Výchylovce na Slovensku. Tak jako u nás sledujeme úsilí nadšenců o oživení Osoblažky, pro slovenské fanoušky železnic je nejcennější úzkokolejkou úsek bývalé Kysucko-oravské lesní železnice. V roce 1991 se lesní železnička konečně dočkala vyhlášení za národní kulturní památku pod názvem Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ). Zároveň Slovensko požádalo o zápis lesní železničky na seznam UNESCO.

V letech 1998 až 2000 na několika úvratích došlo k sesuvům půdy, které oravský úsek trati zcela odřízly od Kysucí. Pod tíhou sněhu se v roce 2002 zhroutil provizorní přístřešek na Chmúře a způsobil vážné škody na železničním vozovém parku.

Osoblažská úzkokolejka.
Parním vlakem na prázdninový výlet? Jedině po unikátní osoblažské úzkokolejce

V roce 2006 nakoupilo Kysucké muzeum stovky pražců pro úvratě. Na oravské straně vznikla LÚŽ (Lesná úvraťová železnica), která začala s kompletní rekonstrukcí úseku Tanečník – Sedlo-Beskyd pro pravidelný muzejní provoz. Zároveň byla dokončena oprava zničeného úvraťového úseku. V budoucnu se uvažuje o pravidelné muzejní dopravě mezi úvratěmi pomocí drezín.