Krnovský odbor správy majetku města chtěl této situaci předejít a v letošním roce vypsal zadávací řízení na dodavatele výtahu nového. Ozakázku však neprojevila zájem žádná firma.

Hledat dodavatele bude opět ihned po schválení rozpočtu města na rok 2019, v němž jsou na tyto práce vyčleněny finanční prostředky.

Není to ojedinělý případ, kdy město Krnov muselo odložit rekonstrukci jen proto, že se do výběrového řízení na veřejnou zakázku nikdo nepřihlásil. V dobách konjunktury mají firmy plno zakázek, vytížené kapacity a těžko shání zaměstnance.

Například nikdo neměl zájem o zakázku v hodnotě přes osm milionů korun na vybudování chodníků, zpevněných ploch a obnovení historických hodnot lokality za krnovskou Koncertní síni sv. Ducha.