„Tato stavba zahrnuje komplexní zpevnění podloží a vybudování nových povrchů komunikace a chodníků Havlíčkovy ulice od křižovatky u hotelu Praděd dolů na křižovatku s ulicí Bartákovou a dále ulicí Národní až po křižovatku s ulicí Opavskou," popisoval rýmařovský starosta Petr Klouda.

Součástí rekonstrukce jsou podle slov starosty opravy přípojek vodovodů k přiléhajícím domům, oprava dešťové kanalizace, uložení kanalizačních vpustí, hydrantů a veřejného osvětlení. „Jde o největší komplexní opravu komunikace ve vlastnictví města Rýmařova za posledních několik let," připomněl starosta Klouda.

Práce začaly v dubnu, a stavební firma ujistila, že dokončí dílo za sto dvacet dnů, tedy zhruba za čtyři měsíce, do konce srpna.

„Stavba si vyžádala řadu dočasných změn a omezení v městské dopravě 
i v zásobování zejména v ulici Jungmannově, horní části ulice Národní a Školního náměstí," uvedl starosta. I když práce zapříčinily omezení dopravy v centru města a problematicky úsek opravy překonávají i chodci, o výsledku není pochyb.

Vzniká asi šestisetpadesátimetrový úsek nového povrchu komunikace s novými chodníky a odvodněním a spádováním jejich povrchu.

Opraví také Hornoměstskou ulici

Rýmařovská radnice plánuje opravy i pro příští rok. Podobným způsobem, jakým probíhá letošní rekonstrukce, chce město renovovat i Hornoměstskou ulici. Už letos chce nechat přepojit vodovodní sítě a přípojky k domům na novější litinové vedení.