Krnovští farníci v neděli kolem 11 hodiny před kostelem sv. Martina oslaví návrat Panny Marie Immaculaty a při této příležitosti mariánský sloup posvětí kněz.

Kolemjdoucí už pár dní obdivují sochu Immaculaty, která se změnila k nepoznání. Po půlroce, který strávila v restaurátorské dílně, se vrátila do Krnova celá ve zlatě. Je to zásluha především krnovské památkářky Andrey Šírové, která upozornila na její umělecké a historické hodnoty i na neutěšený stav.

Také restaurátor Tomáš Skalík ve své dílně v Radkově odvedl skvělou práci a poděkování farníků bude patřit také kraji a městu, díky kterým se podařilo dát dohromady půl milionu na opravdu kvalitní a odborné restaurátorské zásahy.

V minulosti byly restaurátorské práce na této soše provedeny dost diletantsky. Tomáš Skalík dokonce musel Panně Marii odebrat její pravou ruku, která byla nepůvodní a značně nepovedená. Kromě nové ruky z přírodního kamene dostala Panna Maria také vykovanou lilii jako atribut Neposkvrněnosti, neboli početí bez prvotního hříchu.

„V barokním výtvarném umění se názvem Immaculata neboli česky Neposkvrněná označují sochy Panny Marie stojící na sloupech, které v ruce drží lilii, na hlavě mají svatozář a obvykle stojí na hadovi. Podobně jako Assumpta neboli Nanebevzatá může mít pod nohama zeměkouli a půlměsíc," vysvětlila Ludmila Čajanová jak se do barokní zbožnosti promítlo dogma o tom, že se Panna Maria na rozdíl od ostatních lidí narodila již bez prvotního hříchu.

Jde o hřích, který lidstvo „zdědilo" po Adamovi a Evě kvůli jejich neuposlechnutí Božího příkazu v rajské zahradě s jablkem poznání. Katolické dogma o neposkvrněnosti Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem IX. v roce 1854.

Krnovská Immaculata z roku 1879 původně stála na náměstí. Ke kostelu sv. Martina byla přesunuta až po válce během rozsáhlé asanace centra. Kromě samotné Madony byl odborně ošetřen také její sloup, na kterém už svítí nově pozlacený nápis.

Podoby Panny Marie

Pravidla mariánské ikonografie umožňovala umělcům Pannu Marii zobrazovat kromě Immaculaty Neposkvrněné a Assumpty Nanebevzaté také jako Madonu neboli Matku boží ženu s dítětem a jako Pietu, truchlící Marii s mrtvým Kristem v náručí. Pro vánoční čas je charakteristické Zvěstování archanděl Gabriel oznamuje Marii, že porodí Krista.

Mariánský kult se začal šířit po roce 431, kdy byla koncilem oficiálně prohlášena Matkou boží. Je silný nejen v katolické církvi, ale také v pravoslaví. Teologové protestantismu jsou převážně vůči němu skeptičtí.