Kříž zde stál od roku 1854 do šedesátých let minulého století. Při rozšiřování komunikace bylo torzo shrnuto do skládky, v roce 2010 byla díky péči zahrádkářů z přilehlé zahrádkářské kolonie část torza vyzvednuta. Klubu se v září 2011 podařilo získat prostředky z grantu VIA Praha na základní rekonstrukci kříže.

Po devíti měsících byly práce ukončeny a kříž se stal malou dominantou v této oblasti města, můžeme též hovořit o navrácení ztracené historické paměti místa.

Poděkování patří všem členům KZSB, kteří pomohli, sponzorům a dalším lidem a firmám. Po úvodním slovu Pavla Rapušáka, předsedy KZSB, se ujal vysvěcení obnoveného kříže farní vikář Dariusz Cecerski. Stalo se tak přesně po 158 letech od prvního vysvěcení 24. 5. 1854. „Děkujeme též všem přítomným, jen nás trochu mrzí, že nepřišel žádný z pozvaných zástupců majitele pozemku i toho, co na něm nyní stojí," konstatoval Pavel Rapušák.