KosárnaKosárna byla v Karlovicích postavena roku 1600 a upravena 1759. Zděné přízemí nese dřevěné patro s ochozem s vyřezávanými dřevěnými sloupky, nad ním vysoká dřevěná střecha. V kosárně se původně zpracovávalo železo z místních hamrů. Od roku 1992 slouží jako muzeum.

„Moravskoslezský kraj pokládá za potřebné propagovat technické atraktivity na svém území. Karlovická Kosárna takovou atraktivitou rozhodně je, a proto jsme ji zařadili do Technotrasy Fajné léto 2016," představil Kosárnu Nazim Atana z krajského úřadu v Ostravě.

Kosárna je národní kulturní památka. Její název připomíná, že se zde v minulosti kosy skutečně vyráběly. Dnes kosárna slouží jako pobočka bruntálského muzea. Nabízí expozice lesnictví a života na venkově.

Fajné léto na Kosárně zajistilo Muzeum Bruntál, doprovodný kulturní program pak bruntálské Středisko volného času a zpěvák Kamil Kováč.

KLEPAT KOSU, PRÁT NA VALŠE, PLÉST KOŠÍK

Návštěvníci si zde mohli například naklepat kosu a nasekat trávu, uřezat poleno ruční pilou, uplést košík, vyrobit něco z keramické hlíny nebo vyprat prádlo na valše.

„Lidé se tady alespoň na chvíli vrátí ke kořenům. Už ani nevědí nebo si to neuvědomují, že dříve bylo všechno mnohem složitější. Takové praní prádla v neckách na valše byla pěkná dřina," řekla historička bruntálského muzea Ľubica Mezerová.

Připravená byla také ochutnávka z tradičních jídel našich předků a hry a soutěže pro děti i dospělé. „Já Fajné léto navštěvuji pravidelně i s dětmi, pro ně je to opravdu důležité. Akci beru jako prvořadou propagaci naší obce a poznávání tradičních řemesel je i naším záměrem," uvedla místostarostka Karlovic Kateřina Kočí. Technotrasa Fajné léto probíhá letos už po páté. Má deset zastávek a z okresu Bruntál je do ní kromě Kosárny zařazena ještě osoblažská úzkokolejka.

LADISLAV OLEJNÍČEK